Xavier Rambla Sociologia

Altre lloc Blogs.uab.cat

Archive for juliol, 2016

jul. 12 2016

Investigar la innovació: una mica d’anàlisi i una altra de sentit comú

El curs 2016-17 el grup d’estudiants de l’assignatura Societat de la Informació (dels graus d’Empresa i Tecnologia, i Gestió Aeronàutica, a la UAB) investigarà les condicions i els efectes de la innovació. Per fer-ho, els donaran suport les persones que participen al programa Aprendre amb la Gent Gran del Districte de Sants de l’Ajuntament de Barcelona. (Nota: trobareu la majoria dels enllaços d’aquesta entrada en anglès, però l’activitat es durà a terme en català).

L’economia i la gestió entenen normalment que la innovació consisteix a adoptar idees que milloren els processos i també els productes d’una empresa. En contra de la intuïció més estesa, la recerca ha descobert que la cooperació és més determinant que la competència per a les innovacions reeixides. Per exemple, la Unió Europea ha creat l’Observatori dels Clúster Industrials per fer el mapa del potencial d’innovació a totes les regions del seu territori, ja que la cooperació local juga un paper clau.

Darrerament han sorgit veus que reclamen d’ampliar força el concepte. El fet és que no tan sols les empreses sinó també les administracions públiques i la societat civil poden contribuir a la innovació, fins i tot liderar-la moltes vegades. D’aquesta manera, l’estratègia de la Ciutat Intel·ligent d’Amsterdam i el recull sobre Innovacions Socials Digitals a Europa inclouen projectes digitals que actuen en els àmbits següents:

  1. Atraure professionals amb capacitat de generar noves idees.
  2. Millorar les condicions de vida de la gent, per exemple, fomentant els costums saludables, detectant les necessitats de les persones grans, o posant els petits productors agraris en contacte amb treballadors estacionals.
  3. Afavorir l’estalvi d’energia i aigua amb aplicacions domòtiques o fórmules per gestionar l’energia produïda als habitatges, i també amb la distribució a través de xarxes intel·ligents.
  4. Estimular les immenses possibilitats de reciclatge que permeten configurar una veritable ciutat circular.
  5. Reforçar la base tecnològica de la innovació amb sistemes de dades obertes, e-ports, disseny innovador i alertes digitalitzades.
  6. Facilitar la mobilitat amb sistemes de transport compartit, de gestió del trànsit, d’aparcament intel·ligent i diverses iniciatives d’e-mobilitat.
  7. Obrir la caixa del coneixement expert necessari per a governar un país o una ciutat, tal com han fet els nous mètodes de formulació de peticions públiques a Finlàndia, la xarxa que comparteix fotos de cèl·lules cancerígenes per ajudar a la recerca, o el lloc web ArregleuElMeuCarrer.
  8. Contribuir a l’educació i l’aprenentatge d’habilitats necessàries per a treballar, com ara fa el disseny peer-to-peer.
  9. Inspirar noves solucions econòmiques i financeres de treball cooperatiu, moneda social i similars.

Les ciències socials ens han proporcionat una caixa d’eines ben equipada per analitzar aquests temes. Sobretot, al curs farem servir els models de la Fundació Europea per a la Gestió de Qualitat i del Centre per a la Teoria del Canvi. Ara bé, totes aquestes iniciatives han fet ben palès que cal compaginar aquestes anàlisi amb l’experiència de la gent, molt especialment de qui té una perspectiva temporal més àmplia. Les persones grans aportaran aquest input de sentit comú tot mantenint un seguit de reunions amb els estudiants al Campus de Sabadell de la UAB.


No hi ha comentaris