Xavier Rambla Sociologia

Altre lloc Blogs.uab.cat

Archive for març, 2016

març 03 2016

Investigar les desigualtats socials

El treball de recerca de batxillerat requereix que formuleu preguntes sobre un tema (aquí). En aquest post us en proposo algunes sobre les desigualtats socials.

  • Per què una cinquena part de la població europea corre risc de pobresa o exclusió social? Mireu l’indicador AROPE d’EUROSTAT i penseu en diversos països, localitats, grups socials o altres aspectes.
  • Per què la taxa d’ocupació laboral dels homes és més alta que la de les dones gairebé a tot arreu? Fixeu-vos en aquesta dada de Gapminder, i una altra vegada projecteu-la sobre diverses realitats.
  • Per quina raó la desigualtat entre rics i pobres ha augmentat recentment als països on l’ingrés per càpita és més elevat? L’OCDE ha detectat aquesta tendència.
  • Per quina raó els grups ètnics no tenen les mateixes oportunitats educatives? La igualtat d’oportunitats forma part dels drets humans. Als Estats Units els resultats escolars dels estudiants dels qui parlen anglès a casa són  molt millors que els resultats dels qui no parlen aquesta llengua a casa. A Canadà, però, no s’observa aquesta desigualtat. En països d’ingrés mitjà s’observen també desigualtats entre grups ètnics a Brasil i a Sud-Àfrica. L’Observatori de l’Educació per Tothom ho documenta en aquests gràfics.

A  més dels webs esmentats, podeu fer servir també aquests altres recursos:


No hi ha comentaris