Xavier Rambla Sociologia

Altre lloc Blogs.uab.cat

Archive for novembre, 2013

nov. 13 2013

El triangle de la societat de la informació

Com l’entrada del mes de setembre, aquesta també va adreçada als estudiants de l’assignatura Societat de la Informació de la UAB.

Els canvis socials que han donat forma a la societat de la informació es poden interpretar a partir de les interaccions que s’han establert entre tres variables: les transformacions laborals (pel que fa al mercat laboral i a l’organització), la globalització i les desigualtats.

La globalització ha interactuat amb les transformacions laborals en la mesura que ha incidit sobre la intersecció entre els dominis del mercat, l’estat, la societat civil i l’espai domèstic. D’una banda, el fet que un seguit de fundacions i empreses (com ara les empreses de rating, l’ICAAN o les consultores que elaboren els ranking universitaris) hagin esdevingut autoritats privades, que operen a cavall entre el mercat i l’estat, ha generat noves incertes i reptes per a l’estratègia de les organitzacions de tota mena: empreses, administracions públiques i tercer sector. D’una altra, un seguit de processos globals com ara les deslocalitzacions industrials, el creixement del sector turístic o la formació de ciutats globals han activat el keynesianisme post-industrial per tal com han incrementat o reduït el nombre de llars de doble ingrés, les quals gaudeixen d’una protecció extra contra la pobresa i generen una part important de la demanda interna. Val a dir que un procés global com la subcontractació de tasques de cura a persones vingudes d’altres països també repercuteix força sobre els mercats laborals (i en un altre registre, sobre les desigualtats).

Les transformacions laborals i les desigualtats han interactuat també de diverses maneres. Per exemple, la varietat de les síndromes de guany i de pèrdua de competències amb l’edat detectades per l’OCDE suggereix un efecte laboral important sobre les desigualtats entre les edats. Però les distintes formes de polarització social també provenen dels mercats laborals, els quals a hores d’ara no generen tantes fractures a dins de les organitzacions com feien a l’època industrial.

Per últim, la darrera vessant del triangle es dibuixa en les interaccions entre la globalització i les desigualtats. Sobretot, l’enorme impacte de la “financialisation” i de les cadenes globals de valor sobre les desigualtats d’ingrés ha tingut una transcendència ineludible. A més a més, el discurs i les pràctiques institucionals inspirades en l’ideal de l’economia del coneixement han remarcat la rellevància de les desigualtats educatives.

 


Comentaris tancats a El triangle de la societat de la informació