Xavier Rambla Sociologia

Altre lloc Blogs.uab.cat

Archive for octubre, 2012

oct. 18 2012

L’europeïtzació de les polítiques educatives

La recerca especialitzada en la Unió Europea ha elaborat el concepte de “europeïtzació” per referir-se a una mena de construcció social de la UE. A partir de trobades i discussions, tant el personal polític com les xarxes professionals van adoptant uns esquemes comuns d’interpretació, encara que acabin fent coses diferents a cada país. Els estudis recents sobre l’europeïtzació de la política educativa han remarcat dues conclusions:

En primer lloc, s’ha establert una veritable aliança estratègica entre la EU i l’OECD (vid. recerca Jenny Ozga), la qual ha donat forma a l’agenda europea de política educativa. És molt senzill observar les coincidències dels seus discursos oficials sobre  l’educació i les habilitats laborals, per exemple, fent un cop d’ull al vídeo de l’OCDE sobre habilitats (Idea Factory: Skills) i al vídeo de l’agenda europea sobre Skills and Jobs. Alhora, mentre PISA perfila una agenda general, la UE intenta començar programes acordats entre els estats membres per aplicar aquesta agenda als seus problemes, com ara l’abandonament prematur. La coincidència s’observa en aquest cas entre el vídeo de l’OECD sobre PISA i la proposta de la EU per a una Council Recommendation on policies to reduce early school leaving [COM(2011)19], 31 January 2011

En segon lloc, malgrat que diversos objectius de l’Agenda de Lisboa feien referència a l’educació, el fet que finalment no s’assolissin ha passat força desapercebut. Algunes iniciatives d’aquell moment van ser Knowledge System for Lifelong Learning– i

European Lifelong Guidance Policy Network.

Es pot trobar informació per països a Euripedia d’Eurydice.

 

Notes per a una classe al Màster en Política Social, Gènere i Treball de la UAB.


No hi ha comentaris