Xavier Rambla Sociologia

Altre lloc Blogs.uab.cat

Archive for desembre, 2011

des. 13 2011

Crisi del desenvolupament educatiu

L’angoixa per la crisi financera que afecta els països rics amaga altres crisis que recauen amb més duresa sobre els països més pobres del món. De fet, el darrer Informe de Seguiment de l’Educació per Tothom assenyala la cara educativa d’aquestes crisis de desenvolupament. Aquest informe revisa l’estat dels indicadors de l’escolarització als cicles infantil i primari, la finalització dels estudis primaris, l’equilibri entre nens i nens en totes aquestes dades, els rendiments educatius, l’alfabetització, i el finançament de l’educació. Si entre 202 i 2010 anunciava alguns avenços en l’ensenyament primari, malgrat moltes altres insuficiències, la darrera edició de 2011 malauradament dóna força raons per al pessimisme.

La primera manifestació d’aquesta crisi del desenvolupament educatiu s’observa en la dificultat de reduir el nombre d’infants exclosos de l’escola primària. Encara que entre 1999 i 2004 aquesta quantitat va disminuir a un ritme lent però constant que inspirava algunes esperances, el ritme es va desaccelerar significativament al llarg del quinquenni següent, fins al punt que si la tendència es manté el nombre absolut de criatures privades d’una plaça escolar podria haver augmentat el 2015, quan s’han d’avaluar els assoliments definitius d’aquests indicadors.

La segona manifestació està molt més lligada a les turbulències de la borsa i del deute sobirà, donat que les contribucions dels principals donants per al desenvolupament educatiu han minvat molt des del començament de la crisi. A hores d’ara, la migradesa d’aquestes aportacions respecte a l’ideal del 0,7% no és el principal maldecap, sinó que les contínues restriccions de les quantitats aportades pel Nord a favor del Sud acaparen l’atenció dels observadors. Encara pitjor,  la despesa educativa tan sols es manté als països més pobres del món a costa d’un creixent dèficit dels seus pressupostos, cosa que molt probablement dugui a més rebaixes a molt curt termini.

 


No hi ha comentaris