Acaba d’aparèixer un article amb Andreas Trotzke sobre la pragmàtica de les oracions exclamatives a Journal of Pragmatics.