Els lectors estan preocupats i amb motius, perquè la política de professorat fa temps que camina a remolc de la crisi i de les retallades. Ara, els nostres lectors, que són qui ens han d’assegurar (amb els Ramón y Cajal i de la Cierva) el relleu generacional i la potenciació de l’excel·lència investigadora i docent, demanen que la UAB aclareixi el seu futur i que no renunciï a l’aposta valenta que fa anys vam fer per una carrera acadèmica ambiciosa (i molt criticada). Aquí teniu el comunicat que han fet arribar als col·legues:

Comunicat dels representants col·lectiu de Professors Lectors de la UAB
Els Professors Lectors de la Universitat Autònoma de Barcelona manifestem —com ja ho han fet altres col·lectius, interns i externs a la UAB— la preocupació tant pel conjunt d’estratègies i criteris destinats a adaptar el pressupost de la UAB a la situació econòmica actual com per les incerteses que, des de fa aproximadament dos anys, hi ha amb relació a la consolidació de les places de lector.

Actualment, la informació de què disposem (vegeu el document “Criteris d’ajust del PDI de la Universitat Autònoma de Barcelona”, que es presentarà al Consell de Govern del 14 de març de 2012) demana als departaments planificar la seva proposta d’ajust i ponderar la situació dels lectors (la possibilitat d’estabilització futura), tenint en compte la seva situació deficitària o excedentària. Ens preocupa que això impliqui que, si el departament és excedentari en el moment d’estabilitzar una plaça de lector, i no pot corregir aquesta situació, la plaça no es pugui consolidar.

Per tot això, i tenint en compte:

a. La importància atorgada a les noves figures de professorat universitari de la Llei d’Universitats
Catalanes (article 49, http://www.gencat.cat/diari/3826/03049128.htm), vinculat al Programa Serra Húnter, un dels objectius del qual és “permetre […] retenir professorat propi excel·lent i evitar que pugui marxar de la universitat” [http://www.gencat.cat/economia/ur/noticies/31062139.html].
b. La inversió duta a terme per desenvolupar un sistema d’acreditacions rigorós i competitiu amb avaluadors externs que garanteix la qualitat docent i investigadora dels acreditats. (Real Decreto 1312/2007, cf. http://www.aneca.es/var/media/185245/academia_rd1312.pdf i Reial Decret 404/2006, cf. http://www.aqu.cat/doc/doc_15825290_1.pdf).
c. L’aposta clara de la Universitat Autònoma de Barcelona per la figura del Professor Lector (aproximadament, el nombre de Professors Lectors de la UAB dobla el d’altres universitats; vegeu p. 60 i ss., http://www.aqu.cat/doc/doc_34382231_1.pdf).
d. La vigència de la proposta de model de carrera acadèmica aprovada al Consell de Govern de la UAB el 20 de desembre de 2006 (http://www.uab.es/Document/167/515/LineasGenNuevaCarreraAcademica,0.pdf).

DEMANEM:

i. Que s’estableixi de manera explícita i clara com es consolidaran les places de Professor Lector
(condicions, terminis, etc.), tant d’aquelles persones amb contracte vigent com d’aquelles el contracte de les quals ha finalitzat.
ii. Que algun representat de l’Equip de Govern de la UAB ens rebi per parlar-ne i explicar-nos quina és la política de consolidació dels Professors Lectors de la nostra universitat.

Signat, els representants del col·lectiu de Professors Lectors de la UAB,
Josep Lluís Mateo Antropologia Social
Montserrat Clua Antropologia Social
Hugo Valenzuela Antropologia Social i Cultural
Ana Morton Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia
Iñigo Granzow de la Cerda Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia
Isabel Corrales Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia
Sandra Saura Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia
Mercè Galbany Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia
Laia Guàrdia Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia
Cristina Santos Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia / Antropologia Biològica
M. Eulàlia Subirà Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia / Antropologia Biològica
Marta Martín Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
Aurora Ruiz-Herrera Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
Ester Anton Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
M. Carme Espunya Bioquímica i Biologia Molecular
Irantzu Pallarès Bioquímica i Biologia Molecular
Isaias Arrayas Ciències de l’Antiguitat
Marta Oller Ciències de l’Antiguitat i Edat Mitjana
Antoni Virgili Ciències de l’Antiguitat i l’Edat Mitjana
Montserrat Rifà Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Lurdes Martínez Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Laia Viladot Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Susagna Tubau Filologia Anglesa i Germanística
Elisabet Pladevall Filologia Anglesa i Germanística
Sonia Oliver Filologia Anglesa i Germanística
Mar Massanell Filologia Catalana
Ángel J. Gallego Filologia Espanyola
Cristina Buenafuentes Filologia Espanyola
José Ramón López Filologia Espanyola
Kim Schulte Filologia Espanyola
Ana Vera Geografia
Marc Parés Geografia
Pere Serra Geografia
Josep Puigsech Història Moderna i Contemporània
Xavier Domènech Història Moderna i Contemporània
Arnau Gonzàlez Història Moderna i Contemporània
David Rodriguez Gomez Pedagogia Aplicada
Jordi Pamies Pedagogia Sistemática i Social
Núria Simelio Periodisme i Ciències de la Comunicació
Ermengol Gassiot Prehistòria
Aina Tarabini Sociologia
Sara Moreno Sociologia
Josep Maria Antentas Sociologia
Maria del Mar Griera Sociologia
Ainhoa Flecha Sociologia

Em sembla un document modèlic: el vicerector de Personal Acadèmic hauria de donar-hi resposta (malgrat les demandes sindicals, que subscriuen alguns dels signants, que l’actual equip no ha de governar, sinó preparar les eleccions).