Interessant programa amb el traductor Joan Sellent, que parla de les seves traduccions de Dickens i Shakespeare.

https://www.ccma.cat/audio/embed/1031049/