Concentracio_05mWEB

Aquesta és la crida dels treballadors del Rectorat de la UAB. Doneu suport a la seva lluita contra les coaccions, les amenaces i la violència que fa massa dies que pateixen. Ho podeu fer a l’adreça següent:

http://www.ipetitions.com/petition/uab/

Tots, PDI i PAS, com a treballadors de la UAB, malgrat les nostres diferències i maneres de pensar, compartim la UAB com un espai de llibertat i democràcia, on no tenen cabuda les maneres de la CAF.