Sota la veu bisbe, trobem aquesta frase feta:

4 fer un bisbe Dir dues persones alhora una mateixa paraula casualment.

Lamentablement, tot i que tenim una forma bisbessa, no es recull la forma femenina de la frase feta, cosa que suposa una clara invisibilització del gènere femení en general i de les bisbesses en particular. Caldria, doncs, incloure sota la veu bisbessa la frase feta següent:

4 fer una bisbessa Dir dues persones alhora una mateixa paraula casualment.