Un llibre nou

L’atac informàtic no em va donar l’oportunitat de fer publicitat del llibre que he editat amb l’Andreas Trotzke a Oxford University Press. Es tracta d’una selecció d’articles del congrés Functional categories and expressive meaning, que vam organitzar dintre de les activitats del projecte La interpretació de les categories funcionals (FFI2017-82547-P).


Aquí teniu l’índex de continguts:

1:Expressive meaning across linguistic levels and frameworks, Andreas Trotzke and Xavier Villalba
2:On classifiers and affect in the nominal domain: Organizing ‘disorganization’, Norbert Corver
3:On the illocutionary force of exclamatives and non-canonical questions in German and Italian, Roland Hinterhölzl and Nicola Munaro
4:Function words and polarity: The case of negation, Matteo Greco
5:Mirative implicatures at the syntax-semantics interface: A surprising association and an unexpected move, Silvio Cruschina and Valentina Bianchi
6:Expressive insubordination: A cross-linguistic study on that-exclamatives, Andreas Trotzke and Xavier Villalba
7:Connectors as emotive signs: Expressivity in the right sentence periphery, Patrizia Noel Aziz Hanna
8:Expressive questions in English and French: What the hell versus Mais qu’est-ce que, Agnès Celle, Anne Jugnet, and Laure Lansari
9:The Spanish ‘mirative future’, Victoria Escandell-Vidal and Manuel Leonetti
10:A comparison of expressives and miratives, Jessica Rett
11:Cross-linguistic variations in the interpretation of tense in mirative sentences: A view from Japanese mirative expressions nante/towai, Osamu Sawada and Jun Sawada
12:French reason-comment (‘how’) questions: A view from prosody, Lisa Brunetti, Hiyon Yoo, Lucia Tovena, and Rachel Albar

L’Escola d’Estiu de Lingüística Catalana (18-24 de juliol): un èxit

Enguany he tingut el plaer de participar a l’Escola d’Estiu de Lingüística Catalana, magníficament organitzada pels companys del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears i finançada per l’Institut Ramon Llull. He fet un curs de Pragmàtica experimental per fer un tast dels problemes i mètodes d’aquesta disciplina. Aquí en teniu els exemplaris (el curs va ser en català, però els materials són en anglès): dia 1, dia 2, dia 3.
També han impartit cursos Anna Gavarró, Anna Pineda, Clàudia Pons Moll i Anna Tudela i Steven Byrne. A més, l’escola es va inaugurar amb una conferència convidada de José Ignacio Hualde.

A més, en el marc de l’escola s’ha atorgat el primer premi Aina Moll de la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears: el guanyador ha estat Christopher Little, de la UiB, amb el treball “Una anàlisi de les actituds lingüístiques dels joves a l’illa d’Eivissa”.