Seminari sobre l’ensenyament del català com a llengua estrangera

El 30 de setembre de 2011, la Xarxa Vives d’Universitats i l’Institut Ramon Llull organitzen el “Seminari sobre l’ensenyament del català com a llengua estrangera. Estratègies de coordinació i formació” a la sala de juntes del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu trobar el programa aquí.

Aquest seminari servirà d’aperitiu a l’acte d’Inauguració del curs acadèmic 2011-2012 dels estudis catalans a l’exterior, en què el professor Roger Friedlein (Universitat de Bochum) farà la lliçó inaugural “Figuracions del jo en Jaume I i en la literatura medieval”.

Diccionari inversemblant, 8

Amb el nou curs ja començat, reprenc el Diccionari inversemblant amb cinc noves entrades:

alumniat f. Quantitat d’alumini consumida per un alumne durant un curs acadèmic.

calumnar v. intr. Acusar falsament un alumne, esp. de plagi.

comissionista m. i f. Persona addicta a crear o participar en comissions.

hemipresencialitat f. Tècnica de meditació que permet tenir inactiu un dels dos hemisferis cerebrals durant la classe.

vectorat f. Vector que determina la direcció de la política del rectorat.