Soc mentor

Com a part de la teva participació al programa mentor, et proposem aquesta activitat sobre acollida lingüística i cultural d’estudiants de mobilitat.

Jo, mentor: reflexionem!

Per a donar suport als vostres estudiants:

Activitat de valoració per entregar (escollir una de les dues activitats que es proposen):

Activitat 1: Com afrontes l’acollida lingüística i cultural dels teus estudiants?

En un màxim de dues pàgines (1 full per davant i darrere) heu d’explicar quin perfil lingüístic tenen els vostres estudiants i quines recomanacions, reflexions, etc… els fareu des del punt de vista lingüístic.

Activitat 2: Fes una activitats per als teus estudiants

A vegades el contacte els vostres estudiants de mobilitat amb el català és a través vostre. la proposta que us fem és dissenyar i dur a terme una activitat per practicar una mica de català amb els vostres estudiants (un o més d’un, vosaltres ho decidiu).

  1. Reviseu la Guia de suport a l’intercanvi lingüístic (hi ah diverses versions lingüístiques)
  2. Escolliu un dels temes de la guia, n’hi ha molts!
  3. Consulteu el document, Fitxes de suport de la guia, on hi trobareu exemples d’activitats vinculades als temes que s’hi tracten. Mireu també l’apartat del blog Propostes d’activitats per inspirar-vos!
  4. Planifiqueu la vostra pròpia activitat. Creueu un document seguints aquests punts:
    1. Descripció de l’estudiant de mobilitat (estudis, procedència, idiomes que parlar, coneixement de català)
    2. Tema i descripció de l’activitat que realitzaràs (incloure en la descripció quins recursos o materials faràs servir, si és el cas, així com el lloc i la durada aproximada)
  5. Feu l’activitat amb els vostres estudiants i expliqueu-nos com us ha anat, afegint un apartat que s’anomeni Valoració al mateix document que heu elaborat al punt 4.

Envieu el document de l’activitat 1 o 2 a l’adreça s.llengues.dinamitzacio@uab.cat, amb l’assumpte Activitats per a practicar català amb els mentors.