Viatjar

Les vostres propostes d’activitats a partir de la Guia de suport a l’intercanvi lingüístic:

Proposta 1: una activitat per mirar de tractar aquest tema podria consistir en que l’estudiant prengui el rol d’un guia turístic de la seva ciutat o el seu país: quins llocs recomanaria visitar? Quins plats seria imprescindible provar? Quin seria el subvenir que tot visitant ha d’emportar-se? Per amenitzar la conversa i per aconseguir una perspectiva més personal, podrien discutir-se també els “dos and don’ts” del seu país d’origen, particularment en termes com ara el deixar propina, al saludar, o fins i tot al lligar o comentar el paper que hi juga la religió. Per últim, ja que l’activitat probablement caldria realitzarla telemàticament, podria utilitzar-se Internet per visitar virtualment alguns dels indrets o conèixer alguns dels ítems mencionats.