Transports

Les vostres propostes d’activitats a partir de la Guia de suport a l’intercanvi lingüístic:

Proposta 1: Una altra activitat que podria ser interessant és parlar del transport a les dues cultures. Proposar-nos fer un viatge de, per exemple, la universitat fins a Plaça Catalunya amb la intenció de fer un cafè allà, anant amb un mètode de transport (com ferrocarrils catalans) i tornar amb un altre, mostrant dues opcions diferents i discutint quins són els mètodes de transport més emprats aquí i en el seu lloc de procedència.