Sortir de festa

Les vostres propostes d’activitats a partir de la Guia de suport a l’intercanvi lingüístic:

Proposta 1: compartir un amb l’altre com és una nit normal de festa al lloc on cadascú viu. A més seria força important quines son les costums, com son els llocs pels que se surt, quan costen les entrades a les discoteques, sobre quina hora obrin i tanquen, que es fa abans d’entrar… En definitiva l’objectiu és veure les semblances i diferències entre les costums d’un lloc i altre.