Llenguatge corporal

Les vostres propostes d’activitats a partir de la Guia de suport a l’intercanvi lingüístic:

Proposta 1: l’activitat consistiria en parlar sobre el llenguatge corporal i la seva importància a l’hora de comunicar-nos. A continuació llegiríem un tros d’aquest article, el qual mostra la importància de les expressions facials i els gestos en la comunicació.

Tot seguit consultaríem internet i faríem una llista de gestos que el seu significat varia segons els país.

Finalment acabaria l’activitat fent una recopilació dels gestos tradicionals que més li han cridat l’atenció i el per què (comparant si cal amb els del seu país).