Cultura

Les vostres propostes d’activitats a partir de la Guia de suport a l’intercanvi lingüístic:

Proposta 1: Com a tema de conversa he triat la cultura i una activitat que em sembla molt interessant és la de fer un intercanvi musical.  És a dir, proposar a la nostra parella lingüística que escolti 10 cançons pròpies del nostre país, i a la vegada, nosaltres escoltar 10 cançons fetes per músics de la seva regió. La llista pot incloure des de cançons amb un gran pes històric, a cançons actuals dels grups més famosos del panorama musical del moment. A més a més d’escoltar-les, també podríem explicar al nostre company el context històric de cada cançó, si s’escau, o l’ impacte que hagi pogut tenir a la nostra societat, l’ història del grup de música o autor que l’hagi fet, etc. També podríem explicar la raó per la qual hem triat aquella cançó, per exemple, si té algun significat personal per nosaltres, i així també és una manera de coneixe’ns una mica millor.