Exemples de planificació

PlanificacioVOL

EXEMPLES DE PLA DE TREBALL

Aquests són alguns exemples de pla de treball elaborats per voluntaris lingüístics d’altres edicions. Comentem-ne alguns aspectes:

Exemple 1
Objectiu general: l’objectiu principal de l’acolliment és la immersió lingüística de l’estudiant, en base a l’aprenentatge de la llengua catalana però fixant-nos també en la realitat sociolingüística del nostre país. Amb aquesta finalitat, les nostres trobades giraran entorn de tres àmbits clau: el lingüístic, l’acadèmic i el cultural.

Objectiu específic
En l’àmbit lingüístic: A nivell escrit, repassarem alguns conceptes i resoldrem dubtes generals relacionats amb el lèxic, l’accentuació i la flexió verbal. A nivell oral, aprofundirem en la conversa en català en un registre més informal que no pas formal a través del lèxic adquirit i d’expressions quotidianes que facilitin la seva integració.

En l’àmbit acadèmic: Oferirem ajuda a l’estudiant pel que fa als dubtes relacionats amb aspectes de llengua a classe i col·laborarem en la correcció de textos que hagi de presentar en català.

En l’àmbit cultural: Discutirem alguns aspectes de la realitat catalana −bilingüisme, situació política de Catalunya, paper dels estudiants d’intercanvi/nouvinguts. També parlarem de les aficions compartides –cinema i música− entorn de la vida cultural catalana i intercanviant preferències.

Exemple 2
Objectiu General: El principal objectiu que vull aconseguir és que Rodrigo pugui assolir un vocabulari bàsic, per tal de poder desenvolupar-se de forma autònoma i aproximar-lo a la cultura catalana.

Objectius específics:
– Augmentar el seu vocabulari, tant expressiu com comprensiu, en català: conèixer els noms de diferents animals i saber identificar-ho, conèixer el nom de diferents parts del cos, i saber seguir unes ordres senzilles, conèixer noms d’oficis i professions, conèixer vocabulari relacionat amb la roba (noms, colors, formes), conèixer les parts de la casa i conèixer el nom d’elements de la construcció.

– Conèixer algun aspecte de la cultura catalana, ja que alguns ja els coneix anteriorment: llocs importants de Barcelona, festes populars.

Exemple 3
Objectius generals:
– Adquirir autonomia en l’ús del català oral i escrit, també mitjançant el coneixement d’eines i recursos on-line;
– Conèixer aspectes de la realitat social i associativa de Barcelona;
– Aprofundir els coneixements de català que la Sara va adquirir al curs, mitjançant el seu ús.

Objectius específics:
-Escriure els comentaris que ha de fer per a l’assignatura de Tecnologia Educativa en català;
– Parlar molt en català, ja que diu que ja està perdent els vocables que va aprendre al curs;
– Estudiar l’assignatura d’Educació Ambiental, que té molt material en català;
– Conèixer serveis de la ciutat de Barcelona (piscines públiques, biblioteques, tallers gratuïts…)
– Un objectiu que té, més a llarg termini, seria conèixer les oportunitats professionals d’aquest context.

********

ACTIVITATS 

Aquests són alguns exemples de descripció de les trobades, sessió a sessió. Comentem-ne alguns detalls:

Exemple 1

SESSIÓ 1: Presentació: primer contacte amb l’alumne estranger, i veure les mancances o necessitats que tingui sobre la llengua catalana.
SESSIÓ 2: Autobiografia: parla una mica sobre la vida d’ell, desde que era petit fins l’actualitat. Quins estudis ha fet?, On ha viscut?, Té germans?, etc…
SESSIÓ 3: Diferencies: proposaré el tema de les diferencies principals entre el sistema educatiu del seu país, i el d’aquí. A partir d’aquí que expressi la seva opinió sobre quin veu millor o pitjor…
SESSIÓ 4: Avantatges i inconvenients: Tema que proposaré: Avantatges i inconvenients de ser alumne d’erasmus.
SESSIÓ 5: Ampliació del llenguatge administratiu de la universitat. Ja que en el curs no li van ensenyar res, i potser li pot ser útil per fer alguna tramesa.
SESSIÓ 6: Valoracions: Que hem doni la valoració del programa que hem seguit, i si pensa que li ha estat útil o no.
SESSIÓ 7: Posada en comú. Amb una companya que està en la mateixa situació que ell intercanviar opinions… en català. Tenir una conversa amb una altre alumne estrangera que està aprenent català.

Exemple 2

SESSIÓ 1:
Presentació entre nosaltres i del curs a fi de tenir una primera pressa de contacte cordial i simpàtica.
Valoració de les seves mancances.
Treball sobre frases per fer servir en situacions diàries.

SESSIÓ 2:
Dubtes.
Recomanacions de llibres i webs.
Més expressions útils per a situacions quotidianes.

SESSIÓ 3:
Dubtes.
Visita al Centre d’autoaprenentage de Llengües i consulta de recursos diversos per posteriors cites.
Explicació de la festa de Sant Jordi.
Redacció sobre la festa de Sant Jordi.

SESSIÓ 4:
Dubtes.
Visita a les aules d’informàtica per ensenyar-li els recursos del web argumenta i similars.
Hem detectat que té problemes per identificar l’estructura correcta de les frases en català donades les diferències respecte a la seva llengua materna (urdú).

SESSIÓ 5:
Dubtes.
Nova visita al Centre d’autoaprenentatge de Llengües per seguir treballant amb material nou.
Insistència en l’estructura : subjecte, verb i complements.

SESSIÓ 6:
Dubtes.
Cita amb una altra parella lingüística. Hem parlat dels costums dels pobles de cadascú.

SESSIÓ 7:
Dubtes
Acomiadament, hem visitat la Sagrada Família.