UAB: el català i la diversitat lingüística

A continuació, us presentem algunes dades sociolingüístiques referents a la UAB:

Política lingüística: el marc legal i les accions de la UAB

El Pla de llengües: una aposta estratègica pel multilingüisme és el marc de referència de la política lingüística de la UAB. És una aposta compromesa que vol facilitar la gestió del multilingüisme que es deriva de l’espai europeu d’educació superior.

L’elaboració del Pla de llengües ha incorporat un procés participatiu obert a la comunitat universitària, amb l’objectiu de recollir l’opinió i les aportacions de la comunitat sobre els àmbits d’aplicació del Pla.

Llengua catalana i docència

Segons el darrer Informe sobre l’ús de les llengües a la docència de la UAB (curs 2006-2007), l’ús del català se situa entre un 60 i un 70% en les assignatures impartides a la UAB.

Diversitat lingüística

Actualment, la UAB té més de 7.000 estudiants estrangers entre el seu col·lectiu d’estudiants (grau, màster, doctorats). Aquests estudiants tenen procedències diverses i, per tant, biografies lingüístiques també diverses.

El Decàleg Sigues lingüísticament sostenible, resultat de la col·laboració dels serveis lingüístics interuniversitaris, és un exemple de la valoració de les universitats de la riquesa que suposa per la universitat l’existència i convivència de diverses llengües.

Aprenentatge de la Llengua

Durant el curs 2015-2016 els cursos de llengua catalana per a estudiants nouvinguts van comptar amb 1.035 inscrits, entre els cursos de català inicial .

Experiències d’aprenentatge del català

[youtube]https://youtu.be/b4XvmrvzBFk[/youtube]

Experiències de voluntariat lingüístic

[youtube]https://youtu.be/Q6oLn2cEvjI[/youtube]