Reconeixement acadèmic

Aquest curs, 2019-2020,  els i les estudiants podran reconèixer  1 crèdit ECTS per participar a quatre activitats del projecte Campus SiS .

A cada alumne inscrit se li assignarà un tutor, que li informarà i assessorarà sobre les activitats a les que es pot  inscriure i realitzarà un informe final valorant la participació de l’alumnat i les aportacions recollides en les enquestes de satisfacció de les activitats estriades.

Que cal fer per reconèixer 1 crèdit?

0.Concertar una tutoria d’orientació a tutor.campus.sis@uab.cat.

1. Inscriure’t mitjançant aquest formulari.

2.Fer el pagament de 10 € al compte de la UAB:

ES19 2100 5000 5002 0020 0613

i enviar el comprovant a tutor.campus.sis@uab.cat.

3.Participar a quatre de les activitats campus sis:  inscriure’s, participar i signar el full d’assistència. Posteriorment omplir el qüestionari de satisfacció i les propostes de millora. Cal inscripció prèvia a les activitats escollides.

4. Recollir el informe i valoració final de la participació que et prepararà el tutor i presentar-lo a la gestió acadèmica oportuna.