Avantatges pels estudiants

-Reconeixement acadèmic de 1 crèdit ECTS.

Reserva de places d’un 30% de les activitats proposades.

-Possibilitat de col·laborar em l’organització de les activitats.

-Obtenció del carnet Viu el campus SiS