Requeriments d’accés

Cal estar matriculat a la Universitat Autònoma de Barcelona  i acomplir algun dels requeriments següents:

  1. Esportistes d’Alt Nivell Catalàtenen la condició d’esportistes d’alt nivell les persones que figuren a les llistes que aprova semestralment la Presidència del Consell Català de l’Esport i que publica al DOGC, la qual participa o té opcions de participar en les competicions de màxim nivell organitzades per les federacions esportives internacionals. La Normativa es basada en el DECRET 337/2002, de 3 de desembre, sobre l’alt rendiment esportiu.(DOGC  núm. 3787 publicat el  23/12/2002)
  2. Esportistes d’Alt rendimentque compleixin els requisits de l’article 2.3 apartats d), e), f) i g) del Reial Decret 971/2007 de 13 de juliol sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment. i els conveniats de la UAB i la SGE.
  3. Esportistes pertanyents al plan A.D.O. i ADOP.
  4. Ser en l’any en curs o en l’any anterior esportista d’alt nivell,d’acord amb allò establert en el Reial Decret 971/2007, de 13 de juliol. (Trimestralment es publica al BOE el llistat d’esportistes d’alt nivell).
  5. Esportistes que certifiquin per les diferents federacions esportives haver estat convocats a qualsevol selecció nacional en el present any (2019) o en l’any anterior. Cal aportar un certificat justificatiu emès per la Federació corresponent.
  6. Esportistes que hagin participat als Campionats de Món Universitaris 2019 i/o a les Universiades d’Hivern o estiu 2019.
  7. Esportistes d’elevat nivell, que siguin proposats per la universitat per trobar-se entre els tres primers classificats en els Campionats d’Espanya Universitaris del curs acadèmic 2019-2020.

Cal enviar la documentació escanejada per correu electrònic  a tutoresport.uab@uab.cat que certifiqui la pertinença a una o vàries de les categories esmentades anteriorment abans del 10/10/2020.

Des de la secretaria ens posarem en contacte amb els sol·licitants per tal de confirmar la recepció de la documentació i l’adhesió al programa.