Blog del grup de recerca Tradumàtica

Blog del grup de recerca Tradumàtica sobre tecnologies de la traducció

Tag Archive 'corrector gramatical'

gen. 26 2014

Language Tool – exercici col·laboratiu

Posted in General |

Aquesta entrada ha estat creada col·laborativament pels alumnes del Postgrau en Correcció i Qualitat Lingüística de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Descripció

LanguageTool és una eina de programari lliure per a la correcció gramatical i d’estil en català i en altres llengües. Actualment, permet treballar en vint-i-nou idiomes. Cal tenir present que, com que es tracta de programari desenvolupat per la comunitat, el grau de qualitat està directament relacionat amb el nombre d’usuaris implicats en cada llengua, i la utilitat, doncs, dependrà de l’idioma triat.

LanguageTool funciona com a complement del processador de textos, dels navegadors (només els lliures) i com a programa independent; assenyala diversos tipus d’errors gramaticals amb un subratllat blau i, en activar el botó dret del ratolí, ofereix alternatives de correcció.

És interessant saber que LanguageTool disposa d’un formulari que permet a l’usuari comunicar els possibles errors que no detecta el programa (vegeu Detecció i comunicació de millores, i també ofereix la possibilitat de crear regles pròpies de revisió gramatical per mitjà d’un mòdul.

Opcions configurables

A les opcions de configuració trobarem una llista de totes les funcions que ofereix el programa que es pot personalitzar en funció dels interessos de l’usuari. A tall d’exemple, és interessant destacar-ne unes quantes d’útils:

 • la correcció de la pronominalització d’alguns verbs que no són pronominals
 • el canvi de tant per tan davant d’adjectius i adverbis
 • la correcció de calcs sintàctics del castellà
 • la necessitat de preposició davant de locucions com fins/fins a o cap/cap a
 • la detecció de l’ús de formes dialectals d’ús restringit no recollides per l’estàndard
 • la marca d’algunes construccions desaconsellades per alguns manuals d’estil

i moltes més.

Mòdul de falsos amics

Dins aquesta eina, una de les opcions més útils en el cas que estiguem redactant en una llengua que no és la materna és la detecció i identificació de falsos amics. A diferència d’altres correctors, aquest permet establir dues llengües per a una mateixa correcció: la materna i la de redacció. Per a triar la llengua materna, cal accedir a la configuració del programa; a la part inferior, hi trobarem un desplegable en què podrem seleccionar-la. Quant a la llengua de redacció, la trobarem ràpidament a la barra inferior del mateix processador i la podrem modificar segons convingui. La finalitat d’aquestes tries és la de poder redactar un text en una llengua estrangera i anar-hi detectant els possibles falsos amics causats per interferència de la llengua materna.

Per tal d’il·lustrar-ho, podem imaginar la situació real en què un parlant d’anglès com a llengua materna necessita escriure un text en català. En aquest cas, introduirà l’anglès com a llengua materna i el català com a llengua de redacció; d’aquesta manera, el programa l’advertirà dels possibles falsos amics (com ara actually per actualment). Finalment, cal remarcar que aquesta combinació és possible amb les trenta llengües que formen el LanguageTool, cosa que fa que les possibilitats lingüístiques siguin molt àmplies.

Detecció i comunicació de millores

Pel que fa a les millores que LanguageTool detecta envers altres programes són:

 • Els dobles espais
 • Els accents diacrítics
 • L’apostrofació
 • La minúscula a principi de frase
 • L’ús incorrecte del sinó / si no
 • La mancança de comes amb explicació del tipus de frase (p. ex., ja que).
 • L’ús del per / per a

Pel que fa als errors que el programa omet són:

 • No detecta l’apostrofació dels articles femenins amb noms que comencen amb I/U àtones
 • El degut a utilitzat com a causal
 • La y com a conjunció
 • Incoherència de majúscules i minúscules
 • Incoherència de temps verbals
 • No detecta els guionets (pronoms personals)
 • No detecta la dièresi
 • No detecta barbarismes o paraules que en català no existeixen
 • No detecta l’escriptura de paraules juntes

Llengües disponibles

LanguageTool s’instal·la un cop i serveix per a totes les llengües. En el cas dels processadors de textos, LT es configura automàticament en funció de la llengua del corrector ortogràfic.

LanguageTool incorpora moltes llengües, entre les quals el català. Hi ha algunes diferències específiques en funció de la llengua, per exemple:

Anglès

 • Col·locacions incorrectes. P. ex. ‘today morning’ en comptes de ‘this morning’.
 • Paraules que normalment s’escriuen malament per confusió. P. ex. ‘economic car’ en comptes de ‘economical car’.
 • Algunes qüestions gramaticals com els errors en les combinacions fixades de dos verbs (verb + gerundi o verb + infinitiu) o la manca de concordança entre subjecte i verb.

Italià

 • Detecta errors ortogràfics com la manca d’accents o l’ús d’accents quan no és necessari, com també la repetició de mots (p. ex. ‘perche’ sense accent, ‘Ió’ amb accent, ‘mi mi piace l’italiano’). No detecta, però, aspectes gramaticals com ara la concordança de nombre o gènere entre el subjecte i el verb (p. ex. ‘io parliamo’), entre el nom i l’adjectiu (p. ex. ‘la casa bianchi’) o entre l’article i el nom (p. ex. ‘il casa’). Tampoc no detecta els dobles espais.
 • No detecta l’ús d’apòstrofs no tipogràfics.
 • Corregeix automàticament l’ús de minúscula a principi d’oració.
 • No detecta si l’ordre dels elements de l’oració és l’adequat (p. ex. ‘Italiano parlo bene lo’).

Francès

En l’apartat de configuració per al francès, LanguageTool indica diversos conceptes que el programa detecta com a errors. N’hi ha alguns que són específics de la varietat del francès de Quebec, com ara els errors provocats per calcs de l’anglès (habituals en la societat quebequesa a causa del bilingüisme), però n’hi ha d’altres de generals de la llengua, com ara arcaismes, paraules homònimes usades erròniament, errors tipogràfics, errors de concordança, errors de minúscules i majúscules, etc.

No obstant això, malgrat que aquests fenòmens estan recollits en la configuració, no tots són realment detectats pel programa. A continuació n’exemplifiquem alguns:

 • Je mange une amende. (homònim: la paraula correcta seria amande)
 • Je suis allée a Catalogne. (homònim: la preposició correcta seria à)
 • Cette vrai. (homònim: la construcció correcta seria c’est)
 • Je vais placez la pomme ici. (error gramatical: cal utilitzar l’infinitiu placer)

WikiCheck

Wikicheck és un mòdul en versió beta que permet corregir articles de la Viquipèdia a través de LanguageTool.

Des del lloc web de Wikicheck, es pot cercar entrades en concret (per mitjà d’una cerca per títol o URL) o pàgines aleatòries. El resultat serà un llistat amb els errors que s’han trobat automàticament dins de l’article.

En aquesta llista hi trobarem alguns dels suggeriments que el programa suggereix com a errors subratllats en color blau i amb una petita descripció del suposat problema i sovint amb propostes de correcció. Val la pena, abans d’acceptar o modificar cap dels suggeriments, contextualitzar millor la proposta amb l’article original per poder decidir si realment es tracta d’un error, ja que el context que ens dóna l’aplicació sovint és insuficient.

Per acabar el procés, només cal introduir els canvis desitjats en els camps corresponents i acceptar-los (‘Submit changes to Wikipedia’). Això portarà l’usuari a la pàgina editada de la Viquipèdia de manera que pugui comparar fàcilment la versió original amb l’editada. Un cop feta la revisió, només caldrà tornar a desar.

Ús com a complement del processador de textos

LanguageTool es pot fer servir com a complement dels processadors de text lliures LibreOffice i OpenOffice. Per instal·lar aquest complement, cal que cliquem el menú Eines i escollir l’opció Gestió d’extensions. Tot seguit, s’obrirà una finestreta i haurem de clicar on diu Aconseguiu més extensions aquí. A continuació, s’obrirà una pàgina web amb les extensions, on caldrà cercar, a la pestanya Extensions, el nom del complement LanguageTool. Un cop trobat, caldrà descarregar-ne l’arxiu en format oxt.

Un cop desat l’arxiu, tornem al processador i, des del Gestor d’extensions, s’afegeix l’arxiu LanguageTool-2.3.oxt per mitjà del botó Afegeix. L’enhorabona! Un cop instal·lat, ja podem treballar amb la tranquil·litat de no cometre erros gramaticals. Això sí, hem d’assegurar-nos que el document està configurat en la llengua que ens interessa.

Ús com a complement del navegador Firefox

Per a descarregar LanguageTool com a extensió del navegador Firefox, aneu a Eines > Complements. En el requadre de cerca, busqueu el complement i descarregueu-ne la versió més recent. Si no apareix entre els resultats que es mostren en pantalla, feu clic a “Vegeu tots els resultats”. Un cop aparegui el complement en una pàgina nova del navegador, situeu el cursor damunt el nom i feu clic a “Afegeix al Firefox”. Quan hagi finalitzat la descàrrega, instal·leu-lo i ja el podeu usar; no cal reiniciar el navegador.

Trobareu la nova extensió al Gestor de complements del Firefox (Eines > Complements). Feu clic a “Més” per a veure’n una descripció i al botó Opcions per a modificar-ne els paràmetres.

Un cop tingueu el programa instal·lat, seleccioneu un text o cliqueu en un camp de text per a revisar-ne el contingut. Cliqueu en la icona LT que es mostra per defecte a la part de baix a la dreta en la barra d’extensions, o cliqueu amb el botó dret del ratolí sobre el text i trieu “Revisa amb LanguageTool” per a revisar-lo.

També és possible revisar el text amb una drecera del teclat. Premeu Ctrl+Shift+L (o Command+Shift+L en Mac) per a revisar la selecció actual, o Crtl+Shift+Return (o Command+Shift+Return) per a revisar un camp de text. Podeu canviar aquestes dreceres en la configuració de l’extensió.

LanguageTool intenta detectar automàticament l’idioma del text; tanmateix, podeu seleccionar un idioma per defecte en la configuració del complement. A més, cal seleccionar una llengua materna per a rebre advertències sobre falsos amics. Per a moure la icona de LT a un altre lloc, seguiu els següents passos:

 • Cliqueu amb el boto dret en la barra de complements a la part de baix de la finestra del navegador.
 • Seleccioneu “Personalitza…”.
 • Arrossegueu i deixeu anar la icona allà on vulgueu.
 • Cliqueu en “Fet”.
 • Podeu tancar la barra de complements clicant en el botó de tancament a l’esquerra.

Limitacions conegudes

 • No és possible revisar texts en llocs web carregats abans de la instal•lació de l’extensió.
 • Si seleccioneu un títol i el paràgraf següent, pot aparèixer una falsa alarma perquè LanguageTool no té en compte el canvi de paràgraf. També podria passar que l’última paraula del primer paràgraf i la primera paraula del segon paràgraf s’unissin.
 • El text en els camps de text dins d’un “iframe” no es poden revisar sense seleccionar el text.
 • El text entre etiquetes HTML <script> és revisat si forma part de la selecció.

Ús com a complement del gestor de correu Thunderbird

LanguageTool està disponible com a complement del gestor de correu Thunderbird. Els passos a seguir per a la seva instal·lació són els següents:

1. Obriu el gestor de correu Thunderbird.

2. Cliqueu Opcions > Complements.

3. Cerqueu LanguageTool.

4. Cliqueu “Instal·la” a l’apartat Grammar Checker 0.6.

5. Reinicieu el gestor de correu Thunderbird.

Ara ja podeu fer servir el corrector LanguageTool per a revisar els vostres correus electrònics:

1. Per a configurar l’idioma en el qual treballareu aneu a Opcions > Complements > Extensions.

2. Cliqueu “Preferències” a l’apartat Grammar Checker 0.6.

3. Indiqueu la llengua en la qual escriureu el text i, si escau, la vostra llengua materna.

4. Torneu a la finestra principal i comenceu la redacció d’un nou correu electrònic.

5. Cliqueu la pestanya “Grammar” i a la part inferior esquerra apareixeran les correccions pertinents.

Ús com a programa independent – Instal·lació en GNU/Linux

LanguageTool també es pot instal·lar com a programa independent (cal tenir instal·lat Java). Un cop descarregat des del lloc web, cal descomprimir el zip i executar l’arxiu languagetool-standalone.jar amb Java.

Més informació: https://www.languagetool.org/usage/

Ús com a programa independent – Instal·lació en Windows

Per instal·lar LanguageTool com a programa independent vegeu l’enllaç següent: https://www.languagetool.org/usage/


No hi ha comentaris

des. 19 2013

Correcció 2.0

Posted in General |

Els correctors ortotipogràfics, gramaticals i d’estil són complements imprescindibles per a qualsevol professional de la llengua. Per aquest motiu és important posar-hi èmfasi durant el període de formació de traductors, intèrprets i correctors, atès que l’usuari mitjà, malgrat que sovint en coneix el funcionament bàsic, no sol ser conscient de totes les possibilitats que ofereixen aquestes aplicacions.

Per començar, cal tenir en compte que a la pàgina de Softcatalà es poden descarregar de franc diversos correctors ortogràfics, com també diccionaris de sinònims i de partició de paraules.

La majoria d’alumnes, tanmateix, desconeix també que alguns navegadors d’Internet permeten l’ús de correctors ortogràfics per mitjà d’un sistema molt similar al dels processadors de textos. D’aquesta manera, es pot garantir que les comunicacions i els textos que es produeixen en un entorn web tenen un mínim de qualitat lingüística. Des de la categoria d’Eines d’idioma del lloc web de complements de Mozilla Firefox es poden descarregar correctors per a diverses llengües, igual que des del web del gestor de correu Mozilla Thunderbird.

corrector_th

Corrector ortotipogràfic en Mozilla Thunderbird.

Com ja hem esmentat en altres ocasions, d’altra banda, el programari lliure sovint permet suplir mancances del programari de propietat, especialment quan es tracta d’aplicacions relacionades amb les llengües minoritzades. Per exemple, mentre que Microsoft Office encara no inclou el corrector gramatical per a llengües com el català, els usuaris catalanoparlants dels processadors de textos lliures LibreOffice i OpenOffice tenen la possibilitat de descarregar gratuïtament un corrector gramatical lliure anomenat LanguageTool. A diferència del que ens tenen acostumats les grans empreses de programari —els correctors gramaticals de les quals estan basats generalment en regles massa senzilles perquè siguin d’utilitat a un professional—, la versió catalana de LanguageTool aplica, segons el lloc web de l’aplicació, més de mil regles per detectar errades de tota mena. Aquesta xifra tan elevada —probablement superior a la resta de prop de trenta llengües en què el programa està disponible— permet suposar que cobreix una necessitat en el context lingüístic en què s’insereix.

LanguageTool és un programa increïble per moltes raons, entre les quals destaquen:

1. L’alt nombre d’errades que pot detectar, incloent-hi criteris sobre per i per a, dialectalismes, tipografia, etc. Les opcions del programa en català inclouen una llista llarguíssima de regles configurables.

Opcions configurables de LanguageTool en català.

Opcions configurables de LanguageTool en català.

2. El mòdul de falsos amics, per a usuaris que escriuen en una llengua que no és la materna.

Mòdul de falsos amics (anglès-català).

Mòdul de falsos amics (anglès-català).

3. La inclusió del botó Explicacions en el menú contextual per tal que l’usuari pugui completar la informació sobre l’error amb recursos externs (llocs web com ara diccionaris, articles en diaris i revistes, portals lingüístics, etc.).

corrector_ex

Botó Explicacions al menú contextual del complement de LanguageTool en LibreOffice.

4. La varietat de versions del programa: com a complement del processador de textos (LibreOffice i OpenOffice), del navegador web Mozilla Firefox i del gestor de correu electrònic Mozilla Thunderbird, a banda de la versió com a programa independent.

lt

LanguageTool com a programa independent.

5. La voluntat manifesta de mantenir un contacte estret amb la comunitat d’usuaris, ja sigui per mitjà del formulari que permet als usuaris enviar propostes d’errors que el corrector no detecta, com per l’existència del lloc web La comunitat de LanguageTool, que permet, entre altres, revisar entrades de la Viquipèdia per mitjà del corrector gramatical.

lt_mf

Correcció gramatical d’entrades de la Viquipèdia amb LanguageTool des del lloc web Wikicheck.

Per tots aquests motius (i encara més), LanguageTool representa un recurs utilíssim que es pot incloure en assignatures sobre tecnologies per a la traducció, la interpretació i la correcció. De fet, aquest corrector gramatical ha estat una peça clau del temari de l’assignatura Tecnologies per a correctors del Postgrau en Correcció i Qualitat Lingüística de la Universitat Autònoma de Barcelona, els alumnes de la qual, en línia amb la filosofia 2.0 i programari lliure de LanguageTool, han creat de forma col·laborativa aquesta entrada de descripció de l’aplicació al wiki de Tradumàtica.


No hi ha comentaris