EGRETA és el nou sistema per a la gestió de la informació de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona. Permet gestionar l’activitat investigadora i curricular des de l’inici fins al final en un sol lloc. És un software que facilita l’accés, la introducció, el seguiment i la recerca de dades; i que aporta visibilitat i transparència de la recerca de la universitat.

Es basa en el gestor Pure, i substitueix l’anterior, Eina. Aquest gestor de la recerca és el que s’anomena Current Reasearch Information System (CRIS), que té la capacitat de càrrega d’informació automàtica amb fonts externes i la integració d’altres serveis de la Universitat, la qual cosa suposa una millora qualitativa. Més de 3.000 membres de la Comunitat Universitària treballen amb EGRETA i més de 21.000 persones ja han fet consultes d’articles.

D’entre les novetats que s’introdueixen amb aquest gestor s’inclou la millora en la generació de CVN/CVA (Currículum Vitae normalitzat / Currículum Vitae Abreujat) certificats per a cadascun dels usuaris. S’ha habilitat que les publicacions del personal investigador es puguin afegir al Dipòsit Digital de Documents de la UAB i també es puguin consultar des del Portal de Recerca de la Universitat i des del Portal de Recerca de Catalunya (CSUC). A més, serveix dades al Datawarehouse de recerca.

 

El projecte va engegar-se ara fa un parell d’anys amb l’adjudicació per concurs a Elsevier, l’empresa desenvolupadora del gestor Pure. Després, un equip de la UAB s’ha encarregat d’adaptar el gestor a les necessitats de la comunitat investigadora de la Universitat. El traspàs de les dades entre el gestor antic i el nou ha estat la part més laboriosa, ja que la Unitat de Gestió de Dades de l’Àrea de Gestió de la Recerca s’ha fet càrrec de la revisió manual de la informació traspassada entre els gestors (més de 150.000 publicacions), i que ha servit entre altres coses per detectar informació duplicada.

En la primera fase d’implantació del projecte s’ha finalitzat la integració amb recursos humans, l’aplicació de la gestió economicofinancera de la UAB, el Datawarehouse, beques, el portal de recerca de la UAB i el DDD. De manera paral·lela, s’han dut a terme formacions als usuaris de l’entorn per tal de facilitar la transició cap a un nou gestor i que es poden trobar a la Intranet de la Universitat. La segona fase ja està en marxa i es treballa per incorporar informació de docència. En un futur s’espera que EGRETA també inclogui les patents generades a la UAB.

A EGRETA hi pot accedir tota la comunitat investigadora així com el personal d’administració i serveis que dugui a terme tasques de gestió de recerca. Tots aquells que vulguin fer cerques d’articles de recerca ho poden fer a través del Portal de Recerca de la UAB.

SUBSCRIU-TE AL BLOG: CANALTIC.UAB.CAT I SEGUEIX-NOS AL TWITTER @TIC_UAB I A INSTAGRAM @TIC_UAB!