Al llarg de les darreres setmanes hem tingut problemes per accedir a OneDrive amb major o menor intensitat. Malgrat que la incidència actual és baixa, cal prendre mesures contundents per tal d’evitar que el problema es reprodueixi amb més intensitat en la propera època d’avaluacions parcials.

L’origen dels problemes és el gran nombre de fitxers -sobretot vídeos- que estem compartint amb enllaços públics. Tot i que aquesta va ser la recomanació inicial i que els continguts que compartim són legítims, els motors d’intel·ligència artificial ho detecten com a comportament anòmal i generen automàticament limitacions per mitigar-lo. Per tal de solucionar-ho caldrà, doncs, que els recursos que compartim massivament des de OneDrive –especialment les gravacions de vídeos– ho siguin amb grups controlats d’usuaris.

A fi de facilitar la compartició de vídeos de manera controlada i àgil des dels Serveis TIC s’ha arbitrat una solució: a partir d’ara és possible generar de manera automatitzada equips de treball de Microsoft Teams amb la mateixa composició (professorat i alumnat) que els espais docents existents a Campus Virtual. Això permetrà compartir continguts des de OneDrive amb un grup controlat i autenticat d’usuaris, cosa que evitarà els problemes relacionats amb els enllaços públics i anònims. El sistema s’ha provat al llarg de les últimes setmanes en un programa pilot i estem en disposició de posar-lo a disposició de tot el professorat que vulgui començar a fer-lo servir.

A Com sol·licitar un espai de Teams vinculat a la vostra aula Moodle trobareu una guia de com generar els espais de Teams i a He rebut una invitació a participar als espais docents de Teams, què he de fer? una guia per als estudiants. Els continguts d’aquestes guies s’aniran actualitzant i ampliant contínuament. També posarem a la vostra disposició gravacions en vídeo de com generar i accedir als espais de Teams. Us recomanem que quan creeu l’espai de Teams aviseu l’alumnat (per exemple, a través de Campus Virtual) per tal que siguin conscients del nou canal de comunicació que fareu servir.

És molt important que siguem conscients que l’ús d’enllaços públics, que havíem recomanat inicialment, pot generar problemes greus de disponibilitat dels recursos compartits. Caldrà, doncs, assegurar-nos que l’ús d’aquest nou sistema es generalitzi ràpidament al mes de gener 2021, ben abans que comencin els exàmens parcials.