Després de molts mesos hem pogut tornar al Campus per iniciar el curs acadèmic 20/21 i salten a la vista els canvis que s’han hagut d’adoptar per tal d’evitar la propagació de la Covid-19 entre els membres de la comunitat universitària. Dins del Pla de Contingència i protocol d’organització de la Universitat Autònoma de Barcelona s’inclouen les actuacions d’autoneteja dels equips informàtics compartits que cal que seguim al peu de la lletra per tal de treballar en un entorn segur.

Com a procediment habitual, a les sales d’informàtica i aules informatitzades, la mateixa persona que fa ús d’un ordinador haurà de desinfectar el seu lloc de treball abans i després de l’ús. Això vol dir netejar la taula, ratolí, teclat i superfícies de contacte en general. Per tal de poder fer-ho, s’ha dipositat paper i el desinfectant ja dissolt en aigua amb capacitat viricida en format polvoritzador en aquests espais. Tanmateix, les aules, biblioteques i les sales d’informàtica se sotmeten a una neteja intensiva almenys una vegada al dia. Altres equipaments d’ús comunitari com per exemple les fotocopiadores distribuïdes arreu de les facultats, es desinfecten de manera rutinària diversos cops al dia.

Per tal de dur a terme de manera correcta la desinfecció dels ordinadors en zones comuns, seguint el protocol de l’Àrea de Prevenció i Assistència de la UAB des de la DTIC us volem fer arribar una sèrie d’indicacions:


Font: Àrea de Prevenció i Assistència de la UAB

Subscriu-te al blog i segueix-nos a Twitter i Instagram per no perdre’t cap novetat relacionada amb les TIC de la UAB!