La irrupció del COVID-19 ha suposat una revolució sobtada en la forma de fer docència al món universitari en general i a la UAB en particular. Aquest canvi dràstic no hauria estat possible sense l’esforç del PDI, esforç que ha anat acompanyat d’una feina rellevant de tot el col·lectiu de la DTIC, i en particular – per la seva afectació a la docència – de l’àmbit de l’Area de Planificació de Sistemes d’Informació que s’encarrega dels entorns vinculats a la docència virtual.

El document complet descriu les accions més rellevants que s’han dut a terme. Com es veurà, el suport ha mirat d’anar més enllà de la part més purament tecnològica, i ha anat d’actors clau per a l’èxit d’aquesta transició, que van des de l’àmbit de l’equip de Govern, a diferents àmbits gerencials passant per professorat i membres de tota la comunitat universitària.

Per tal d’estructurar les accions, s’han organitzat en els següents blocs:

  • Accions de Coordinació institucional
  • Accions comunicatives
  • Accions d’impacte en les infraestructures tecnològiques
  • Millora del suport

Un cop descrites les accions, i a mode de tancament, el document aporta alguns indicadors que ofereixen una visió més detallada de volumetries i permeten acabar d’entendre la magnitud dels canvis.