En el futur proper la Universitat s鈥檈nfronta al repte de donar resposta a la creixent demanda en la capacitat de transmissi贸 de dades, garantint-ne la seguretat i la disponibilitat, sobrevingut pel previsible augment de connexions d鈥檃ltes prestacions dels grups de recerca i per la necessitat d鈥檃daptar-se als nous models de doc猫ncia i de governan莽a corporativa. Per aquests motius, s鈥檋a previst per aquest 2020 un conjunt d鈥檃ctuacions en projectes per a la infraestructura de comunicacions.

La soluci贸 dissenyada consisteix en augmentar l鈥檃mplada de banda/capacitat de la xarxa d鈥檌nterconnexi贸 entre els edificis, de les connexions a la xarxa dels ordinadors i l鈥檃ctualitzaci贸 i augment de les capacitats dels elements que filtren el tr脿fic provinent de l鈥檈xterior (Internet).

La situaci贸 d’estat d’alarma ha afectat en diferent mesura l’execuci贸 i/o la contractaci贸 dels projectes previstos, retrassant-ne la posada en marxa de les millores i que a continuaci贸 descrivim:

  • L鈥actualitzaci贸 de l鈥檈lectr貌nica d鈥檃cc茅s a la xarxa (commutadors d鈥檃cc茅s), que en una 1a fase abastar脿 la substituci贸 d鈥檜n m铆nim de 160 commutadors d鈥檃cc茅s per tot el Campus, que suposa la renovaci贸 d’un 35% del parc, addicional 20% que ja estava actualitzat. Aquests commutadors proporcionaran connectivitat a 1Gbps, multiplicant per 10 la capacitat actual, amb PoE (alimentaci贸 el猫ctrica a trav茅s del cable ethernet) als equips que hi estiguin connectats. Amb aquesta millora el dispositiu final (punt d鈥檃cc茅s WiFi, ordinador, impressora…) augmentar脿 la capacitat i velocitat en la transmissi贸 de dades. Es preveu en els propers anys estendre aquesta renovaci贸 a la resta de commutadors del campus. Actualment s鈥檈st脿 reactivant el procediment administratiu i esperem poder desplegar la major part dels dispositius abans del final de 2020.
  • La renovaci贸 de la xarxa de comunicacions entre els edificis del Campus, amb connexions redundants de 25Gbps, escalables en el futur a 100Gbps o m茅s, des de cada edifici cap als centres de processament de dades (CPDs) de la Universitat i les sortides 聽a Internet. Aix貌 permetr脿 ampliar l鈥檃mplada de banda en un factor 25x com a m铆nim i millorar la disponibilitat de les connexions tant dins del campus com cap a Internet. En aquest moment estem planificant la publicaci贸 del concurs de contractaci贸 i la previsi贸 茅s que el procediment administratiu estigui finalitzat aquest any.
  • La renovaci贸 dels tallafocs perimetrals (dispositius que ajuden a protegir la xarxa contra amenaces externes), que suposar脿 l鈥檃mpliaci贸 de l鈥檃mplada de banda, la capacitat de filtratge del tr脿fic i la integraci贸 de la Xarxa Privada Virtual . Actualment s鈥檈st脿 executant la seva posada en funcionament.

Un cop acabades aquestes actuacions tindrem una xarxa amb capacitat d鈥檃bsorbir les necessitats actuals de la Universitat i el creixement esperat els propers anys. L鈥檃ugment significatiu en la capacitat de transmissi贸 de dades tant dins del Campus com amb Internet ens permetr脿, a m茅s, poder embarcar-nos en nous projectes que puguin requerir la transmissi贸 i an脿lisi massiva de dades.

La inversi贸, juntament amb el projecte de millores en la preservaci贸 de les dades, est脿 al voltant del mili贸 d鈥檈uros. Tot i els retards que ha suposat el CoViD19 en la formalitzaci贸 i execuci贸 d鈥檃quests projectes, la previsi贸 actual segueix sent que una part significativa d鈥檃quests esfor莽os comen莽aran a veure resultats dins de l鈥檃ny 2020.