Amb motiu del passat 8 de març, dia internacional de la Dona, des de la DTIC volem visualitzar a totes les dones que hi treballen. Hem realitzat una enquesta entre les dones de la DTIC.

Actualment el percentatge d’estudiantes en TIC a la UAB és 9,21%, respecte al 90’78% d’estudiants. A la Unió Europea només 29 de cada 1000 noies tenen estudis TIC enfront de 95 de cada 1000 nois, segons la “Women active in the ICT sector”. D’acord amb el “Pla DonaTIC” perquè aquests percentatges s’equilibrin, s’hauria de promoure en la joventut la dedicació de les dones en el sector.  Això és important, ja que el sector TIC s’ha situat com un dels àmbits d’activitat amb més bones perspectives econòmiques i socials. 

S’ha de fomentar que el paper de la dona i de l’home a les TIC siguin equitatius i amb les mateixes oportunitats. – Dossier DonaTIC, Generalitat de Catalunya.

A continuació us deixem una infografia on podeu observar el resultat de l’enquesta respecte als percentatges de Catalunya:

*Tots els resultats són extrets d’una enquesta realitzada a 15 dones de la DTIC en l’últim mes, juntament amb estadístiques de la Generalitat de Catalunya i del Pla DonaTIC