Hem actualitzat el sistema de peticions de la DTIC (Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació) per a tota la comunitat universitària, en un nou portal web  més visual, senzill i intuïtiu. Els estudiants utilitzen aquesta interfície per fer consultes, i els membres del PAS (Personal d’Administració i Serveis) i PDI (Personal Docent i Investigador) per fer peticions dels serveis específics adreçats a aquests col·lectius.

El sistema genera una sèrie de preguntes que us guia al formulari més adient per les vostres peticions, i l’envia directament al CAS. Aquí us deixem el recull de les peticions dels serveis disponibles: