Des dels SID’s de Sabadell i Ciències i Biociències s’ha remodelat la web de la Oficina de Programari Lliure (OPL) que vol ser punt de trobada per a tots els interessats en programari lliure de la comunitat UAB

La iniciativa ve acompanyada de la remodelació de la web, amb un nou format més intuïtiu. Allà hi trobareu referències a alternatives lliures classificades per temàtiques, notícies tant d’aquesta universitat com d’altres on aquestes alternatives han estat protagonistes i enllaços a iniciatives similars. Fins i tot hi trobareu un fòrum on podeu interactuar amb altres membres de la comunitat.

Aquesta iniciativa pretén unir els membres de la universitat que usin el programari lliure i ser un lloc de trobada on poder comparar impressions i coneixement. La idea bàsica també és poder compartir experiències en aquest sentit.

Aquesta iniciativa ofereix una proposta de distribució de Linux, OpenUAB, per si voleu iniciar-vos en el coneixement d’un sistema operatiu alternatiu. Una versió d’aquesta distribució és la que està sent utilitzada a les aules informatitzades.

Imatge de la portada de la web

Ja fa temps que es fa ús de programari lliure en els diferents àmbits de la nostra universitat com són la docència o la recerca, i també en alguns àmbits de l’administració i la gestió.

A la UAB trobem diversos departaments i grups de recerca  en els que es treballa amb servidors basats en línux . Un cas particular és el  Grup Tradumàtica que utilitza programari lliure per a moltes de les seves activitats, tant docents (Tradumàtix, una distribució de GNU/Linux ) com de recerca, o per a la publicació de la revista Tradumàtica (Open Journal Systems de PKP).

En algun dels àmbits de les infraestructures TIC i els serveis que s’ofereixen  es treballa amb servidors basats en linux i programari lliure, per exemple,  el d’espai de disc Nebula (Alfresco), la Intranet (Liferay) o el Campus Virtual (Moodle).

El Servei de Biblioteques també utilitza programari lliure tant en eines d’ús intern, menys visibles, com en públiques.  Segurament l’eina pública més coneguda, però, és el Dipòsit Digital de Documents , que utilitza el programari Invenio  del CERN.