Amb motiu del 50è aniversari de la UAB s’ha publicat el llibre “L’audàcia del coneixement 50 anys UAB”, que relata els 50 anys d’història de la universitat. En aquest document hi ha un capítol sencer dedicat a les TIC, que descriu des dels primers passos en incorporar les TIC fins a l’actualitat.

Si voleu saber:

Quins van ser els primers equipaments informàtics de la casa i a quins usos es van dedicar?
Quina va ser la primera xarxa de comunicació i l’evolució que ha tingut?
Com van sorgir els SIDs (Serveis d’Informàtica Distribuïda)?
Com les necessitats de docència van portar al Campus Virtual?
De quina manera es van anar afrontat els reptes per automatitzar la gestió universitària?

 

ho trobareu, fil per randa, al capítol 12 (pàgs. 173-179) “La UAB i les TIC”, que ha estat redactat per Ramon Pascual i Ana Ripoll, ex-rectors de la Universitat Autònoma de Barcelona.