Abans de marxar de vacances, fem una breu anàlisi sobre les últimes estadístiques del CAS (Centre d’Assistència i Suport) per valorar la funció i efectivitat d’aquest servei durant l’últim trimestre (abril, maig i juny).

Respecte a les enquestes realitzades, el 83% dels usuaris valoren que el tracte rebut per part de la línia d’atenció al servei del CAS és molt bo, l’altre 15% el considera bo i solament un 1% el qualifica com a regular. L’eficàcia del CAS també es valora positivament, ja que un 89% dels usuaris han solucionat el seu problema tècnic gràcies a l’atenció d’aquest servei. Mentre que solament per a un 5% no s’ha trobat solució, i pel 6% restant s’ha trobat solució però amb dificultats. Tots els resultats a l’Informe de seguiment del CAS.

Si observem les dades de les següents estadístiques, el servei de trucades és el més sol·licitat pels usuaris (6.004 trucades), encara que el correu també segueix sent una bona via de comunicació (3.101 correus).