Teniu equipament informàtics per als vostres projectes en instal·lacions inadequades?

Si el teu projecte és important, ha d’estar en unes condicions òptimes. Es per això que des de el Servei d’Informàtica es posa a disposició un servei d’allotjament de servidors (Housing).

El servei de Housing consisteix en l’allotjament de servidors en un espai de la sala de CPD (Centre de Processament de Dades) del SI (Servei d’InformĂ tica), usant les seves infraestructures elèctriques, de climatitzaciĂł, de connectivitat i els controls d’accĂ©s fĂ­sic a les instal·lacions. Alhora que hi ha disponibles uns serveis bĂ sics de gestiĂł del sistema, que realitza l’equip tècnic de ProducciĂł del SI. És un servei amb tarifes, que varien depenent del nivell del servei que s’escull.

img_6014

Aquest servei de Housing s’ofereix a departaments, centres, instituts propis i àrees administratives de l’organització de la Universitat que no poden arriscar-se a interrompre la seva activitat. També se’n poden beneficiar les institucions de l’Esfera UAB, però no les persones a títol particular.

Hi ha dues modalitats: servidors fĂ­sics (housing fĂ­sic) / servidors virtuals (housing virtual)

Avantatges del servei

En el Housing Físic el que s’ofereix és un espai a la sala de CPD, que està aïllada del que es la informàtica corporativa de la Universitat, una part de rack de la sala CPD on hi ha garantia de connectivitat elèctrica ininterrompuda (amb rack ens referim a uns armaris connectats a la sala principal). Aquesta connectivitat es pot garantir primerament pel servei elèctric SAI –Servei d’Alimentació Ininterrompuda- que funciona amb unes bateries amb durada determinada. Si aquestes s’esgotessin disposem de grups electrògens, que formen un sistema de motors Diesel, pel que si mai hi ha un tall de l’electricitat, tots els ordinadors i els equips que estan connectats al CPD no es veuen afectats.

La seguretat també està garantida, ja que hi ha control d’accés dels administradors del servidor amb seguretat física, amb la targeta de la UAB i en horari de 8-20h.

Com vam comentar amb el “vĂ­deo sobre l’estalvi energètic de les TIC”, que aquestes mĂ quines comparteixin unes mateixes instal·lacions suposa un estalvi energètic que contribueix a millorar la sostenibilitat dels serveis de la Universitat.

El servei de Housing inclou auditories de seguretat periòdiques i s’envia un informe al responsable i administradors de les màquines, amb recomanacions i accions de millora.

El Housing Virtual consisteix en donar a l’usuari les funcionalitats d’un ordinador des de la infraestructura Virtual del Servei d’Informàtica. Les tarifes varien depenen de la capacitat escollida, fins a un màxim de 3GB de RAM i 200GB de disc.

El Housing Virtual és recomanable per projectes petits i acotats en el temps. Si fos més gran, amb més continuïtat o necessités més capacitat, s’escolliria el Housing Físic.

CaracterĂ­stiques del servei

En el funcionament del Housing es distingeixen dos nivells:

El nivell 0 consisteix en el lloguer de l’espai, el subministre elèctric continu i un local climatitzat amb restricció d’entrada.

Al nivell 2 s’inclou tot el nivell 0, la instal·laciĂł en el rack, servei 24×7 i gestiĂł per control remot per part de l’usuari, rearranc del servidor en cas de caiguda, firewall, revisions periòdiques de seguretat. A mĂ©s, al nivell 2 s’inclou backup, Ă©s a dir, copies de seguretat periòdiques indispensables en cas de pèrdua de dades.

En el cas de Housing FĂ­sic, per garantir la seguretat dels servidors, la qualitat del servei i l’estalvi energètic, nomĂ©s s’acceptaran aquells que es puguin incorporar en racks estĂ ndards de 19″, podeu consultar-la aquĂ­: DocumentaciĂł i Normativa del servei.

La sol·licitud del servei es fa via CAS o via formulari, i posteriorment es coordina una reunió de consultoria amb el Servei d’Informàtica. Aquesta reunió és imprescindible i de gran ajuda degut a la complexitat del servei, on diversos professionals intervenen per trobar la solució òptima.

Si us ha semblat interessant aquest servei de Housing, podeu trobar informaciĂł mĂ©s detallada de les seves caracterĂ­stiques a la web del Servei d’InformĂ tica (allotjament servidors, servidors virtuals).