Termes d’ús

Benvingudes, Benvinguts al servei de Blogs de la UAB!

No voldríem que us féssiu enrere a l’hora de crear un blog pel fet d’omplir-vos amb terminologia legal, però cal que deixem clar els drets i les responsabilitats relacionades amb aquest servei. Així doncs, la Rectora i els membres de l’equip de govern de la UAB (“UAB”) us ofereixen aquests serveis de blogs (“Serveis“) subjectes als termes i condicions d’ús (“Termes“) que trobareu en aquest document. En el moment d’accedir, crear o contribuir a qualsevol d’aquests blogs allotjats a https://blogs.uab.cat, i en consideració als serveis que s’ofereixen, heu d’estar d’acord en adherir-vos als termes proposats a continuació, i per aquest motiu us preguem que els llegiu abans de crear cap blog, o de contribuir-hi.

Les dades que us demanem i que aporteu al vostre blog (o a la vostra pàgina) seran tractades, amb el vostre consentiment, per la Universitat Autònoma de Barcelona, responsable del tractament, amb domicili a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 08193, de conformitat amb les prescripcions del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i seran utilitzades per la identificació com administradors dels vostre blog (o per gestionar la publicació de la vostra pàgina).

Les vostres dades personals no seran cedides a terceres persones sense el vostre consentiment, excepte en els casos legalment permesos o quan sigui de compliment obligat, i no seran objecte de transferència internacional.

La UAB conservarà les vostres dades personals mentre siguin necessàries per a la finalitat del tractament.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment, i exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament mitjançant escrit dirigit a la Secretaria General de la UAB, Edifici del Rectorat (sec.general@uab.cat).

Així mateix, podeu presentar reclamacions davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i formular consultes al delegat de protecció de dades de la UAB (proteccio.dades@uab.cat).

Sobre els comentaris

Us recordem que la UAB no pot iniciar accions legals (d’ofici) sobre els comentaris que es facin dels ‘posts’ que tinguin habilitada aquesta opció dins l’administració del blog i que es recomana que els comentaris sempre estiguin moderats per evitar que es publiquin immediatament.

També es recomana que es valori la decisió de deixar els comentaris públics, ja que l’única informació que es podrà capturar, com a evidència/rastre, serà una adreça de correu i una adreça de màquina (IP).

En cas que el propietari del blog decideixi denunciar comentaris ofensius al jutjat competent, no s’ha d’esborrar el comentari per a que pugui servir com a evidència. La UAB només podrà aportar la informació de la que disposi  en els seus registres. Advertim que en el cas de comentaris oberts, poden ser fets des d’adreces de correu en servidors no verificables o des de màquines públiques i per tant, impossible d’arribar a l’individu que ha fet el comentari.

Recordeu que els comentaris també poden ser amb identificació per NIU, quedant restringits únicament a la comunitat UAB.

Límit en la creació de blogs

Cada usuari podrà crear fins a un màxim d’un blog.

1. Drets del contingut que envieu

Llicència de Creative Commons per defecte

Si no especifiqueu el contrari, totes i cadascuna de les obres que podeu registrar com a propietat intel·lectual i publicar a qualsevol blog (“Contingut“), es fa d’acord amb els termes d’una llicència pública Creative Commons Reconeixement-Compartir. D’acord amb aquesta llicència i de forma resumida, doneu permís a qualsevol persona per a que copiï, distribueixi, mostri el vostre contingut, sense haver d’abonar drets d’autor, amb la condició que s’acrediti la vostra autoria cada cop que l’utilitzin. També doneu permís per a que es distribueixin obres derivades del vostre contingut, però només en el cas que es faci d’acord amb la mateixa llicència Reconeixement-Compartir que regeix el vostre contingut original.

Us preguem que llegiu el text complet de la llicència pública Creative Commons Reconeixement-Compartir amb la mateixa llicència.

Entre d’altres, aquesta llicència permet que els sindicadors (RSS) copiïn, distribueixin o mostrin qualsevol contingut, del qual se’n faci difusió, mitjançant RSS. Tot el contingut del vostre blog es difondrà mitjançant sindicació RSS, si no indiqueu una altra cosa a les opcions personals.

Opcions de termes de llicència més restrictius

Si preferiu oferir el vostre Contingut en termes més restrictius, podeu fer el següent:

  1. Pel que fa al contingut que envieu al vostre propi blog, podeu eliminar el logotip de Creative Commons de la plantilla (contacteu amb nosaltres si us calen instruccions), i tenir registrat el contingut com a propietat intel·lectual al registre pertinent.
  2. Pel que fa al contingut que envieu a un blog diferent del vostre (i que teniu inscrit en els registres pertinents), etiqueteu el que heu publicat amb una nota completa de drets d’autor, és a dir, el vostre nom, la paraula “copyright” o el símbol “©” i l’any de la primera publicació (si ja heu publicat el contingut, comproveu que no hi hagi compromís d’exclusivitat amb la primera publicació/editor).
  3. Quan publiqueu el vostre contingut per mitjà dels Serveis, concediu a la UAB una llicència no exclusiva, lliure de drets d’autor, permanent i d’abast mundial per utilitzar el vostre contingut (en connexió amb el funcionament dels Serveis) sense limitacions i amb els drets de llicència per copiar, distribuir, transmetre, mostrar públicament, reproduir, editar, traduir, canviar el format (aspecte general no contingut), i/o afegir-lo a una obra col·lectiva.

Reconeixement

Quan es mostrin públicament, es reprodueixin o es distribueixin còpies del vostre contingut, inclòs o no dins d’una obra col·lectiva exposada en el Serveis, la UAB és lliure de responsabilitat, i totes les accions legals derivades del fets anteriors romandran en l’autor. Així mateix el fet de donar una imatge falsa, tergiversada o ofensiva ens pot dur, seguint criteris propis, a cancel·lar l’ús que feu dels Serveis i a esborrar qualsevol dels vostres continguts.

2. Conducta

Publicar

Tots els qui coordinem aquest projecte creiem profundament en la llibertat d’expressió, no obstant això, la UAB es reserva el dret de suprimir els continguts que pugueu publicar i que estiguin en contra del principis manifestats en els estatuts de la universitat i altres principis/normativa de la UAB. En termes generals, podeu publicar continguts lliurement als Serveis, sempre que el contingut no sigui publicitat comercial encoberta, il·legal, obscè, difamatori, amenaçador, que no infringeixi els drets de propietat intel·lectual, que no envaeixi la privacitat o que no sigui injuriós o objectable.

No podeu utilitzar el nom de la UAB per donar suport o promocionar cap producte, opinió, causa o candidat polític. La representació de les vostres opinions personals com si fossin recolzades institucionalment per la UAB o per qualsevol de les seves Facultats, Departaments o organitzacions està estrictament prohibida.

Quan feu aportacions a qualsevol blog, garantiu i assegureu que, o bé en sou els propietaris, o bé controleu tots els drets dels continguts, inclosos, sense limitacions, tots els drets que us calen per tal de facilitar, publicar, penjar, introduir o enviar el contingut, o bé que l’ús que feu dels continguts és raonable. Accepteu no facilitar materials ni informació errònia amb coneixement previ, i amb la intenció de defraudar. També assegureu i garantiu que el contingut que proporcioneu no infringeix aquests Termes, i que compensareu i eximireu la UAB de tota responsabilitat en cas de fer-se qualsevol reclamació com a resultat del contingut que hagueu facilitat.

Reconeixeu que UAB no preselecciona ni revisa regularment els continguts publicats, i en canvi té el dret de suprimir, seguint criteris propis, qualsevol contingut que consideri que infringeix aquests Termes, o els termes de qualsevol altre acord d’usuaris de campus que regeixin el vostre ús de les xarxes del campus.

Accés

Enteneu que tots els continguts publicats a https://blogs.uab.cat són responsabilitat única de la persona que originalment hagi publicat el contingut. També enteneu, que totes les opinions expressades pels usuaris d’aquests Serveis, s’expressen estrictament dins de les seves competències individuals, i no representen cap institució de la UAB.

Accepteu que la UAB no es farà responsable, sota cap circumstància i en cap cas, dels errors o omissions, pèrdues o danys de qualsevol mena soferts com a resultat de l’ús de qualsevol contingut penjat en aquest blog. Accepteu que heu d’avaluar i fer-vos càrrec de tots els riscs relacionats amb l’ús de qualsevol contingut, inclosa la confiança, en l’exactitud, compleció, o utilitat d’aquest contingut.

Privacitat de menors

Recopilar informació personal d’infants menors de 18 anys està prohibit i s’han de respectar i complir les lleis pertinents. La UAB, davant la denúncia o la revisió dels continguts publicats que incompleixin les lleis o no estiguin d’acord als criteris de la UAB respecte aquests temes, podrà denunciar i enviar aquests continguts a les autoritats pertinents.

Els Serveis s’adrecen a la comunitat UAB, i per tant, no estan oberts a menors de 18 anys excepte casos especials sota les condicions normatives de la UAB. Si sou pare, mare o tutor d’un menor de 18 anys que s’hagi fet membre dels Serveis allotjat a https://blogs.uab.cat, us preguem que us poseu en contacte amb el nostre administrador a l’adreça de contacte per notificar-nos una presumpta infracció.

3. Descàrrec de garanties i limitació de responsabilitat

Aquest blog s’ofereix tal com és i quan estigui disponible. La UAB no presenta queixes formals ni ofereix garanties de cap mena, expresses o implícites, referents al funcionament del blog o a la informació, continguts o materials que s’inclouen en aquest lloc. Dins de l’abast permès per la llei, la UAB no concedeix cap garantia, expressa o implícita, inclosa però no limitada a les garanties implícites de comercialització i d’idoneïtat per a qualsevol fi en particular. La UAB no es responsabilitza dels danys de cap mena causats per l’ús, o la incapacitat per utilitzar aquest lloc. Accepteu explícitament utilitzar aquest lloc sota el vostre risc exclusivament.

4. Política de privacitat

4.1. Naturalesa pública del contingut enviat a llocs web

Us preguem que tingueu en compte que qualsevol informació que ompliu, sigui mitjançant formularis o per correu electrònic, i que contingui informació personal que pugui ser identificable, es pot mostrar públicament als llocs allotjats al Servei, o en llocs vinculats però que no controlem. Si no voleu que d’altres vegin aquesta informació, no l’heu d’enviar.

4.2. Formularis i contingut

A l’hora de crear un nou blog, o d’identificar-se en un blog ja creat, se us pot demanar que ompliu una adreça de correu electrònic (i la vostra filiació), però no més que la que hi ha al directori de la UAB i és possible que aquesta informació personal es pugui mostrar públicament. La vostra adreça electrònica es pot utilitzar per fer-vos arribar notificacions, suggeriments o comunicar-vos si hi ha incidències al vostre blog.

En el cas que aporteu continguts, com és el cas de comentaris, a qualsevol dels nostres Serveis, la vostra aportació es pot mostrar públicament, incloent-hi informació personal identificable. L’exposició de continguts dels visitants queda a discreció dels editors dels blogs.

Com a editor d’un blog, podeu establir una sèrie de restriccions d’accés al vostre material. L’opció inicial per defecte, en el cas de blogs particulars, permet que motors de cerca externs, índexs i altres llocs explorin cada blog, creïn enllaços a blogs particulars o fer-ne difusió mitjançant canals d’informació. Si canvieu aquestes opcions, no es garanteix que els motors de cerca externs ometin el vostre blog de les seves cerques. Us preguem que comproveu les opcions per defecte per tal d’apreciar el nivell d’accés del públic al vostre blog particular.

Cada cop que actualitzeu el vostre blog, aquest pot enviar avisos o sindicació a canals d’informació que indexin o facin seguiment de blogs actualitzats recentment. Aquests llocs poden mostrar públicament un enllaç al vostre lloc i l’hora que heu fet l’actualització. Si el vostre lloc publica canals d’informació XML, els continguts o els enllaços que s’hi han fet es poden mostrar públicament en altres llocs webs.
Depenent de les opcions especificades al vostre lloc, els subscriptors poden rebre butlletins automàtics per correu electrònic que incloguin continguts del vostre lloc.

4.3. Adreces IP i URL

En quant a les adreces IP, es poden mostrar públicament les adreces IP dels visitants i col·laboradors de blogs particulars, allotjats a https://blogs.uab.cat.

Es pot utilitzar la vostra adreça IP per mirar de diagnosticar problemes amb el nostre servidor, per adaptar continguts, per donar format al web i al programari d’acord amb les necessitats dels usuaris, i per generar informes estadístics globals. Podem utilitzar dades globals de visitants per preparar informes públics sobre el trànsit (de visites) del Servei, classificacions de popularitat i les URLs que els visitants utilitzen per accedir a Serveis.

4.4 Galetes (Cookies)

Si visiteu el nostres Serveis, podem utilitzar galetes de sessió mentre el vostre navegador estigui obert o mentre estigueu connectats als Serveis. Per facilitar les nostres funcions de registre i d’inici de sessió, podem utilitzar galetes per reconèixer-vos quan torneu als Serveis. Si no us desconnecteu del vostre usuari/compte, aquestes galetes ens permeten utilitzar el vostre nom d’usuari i contrasenya per tal que no hagueu de tornar a enviar la informació d’accés al vostre compte. Recordeu sempre que cal que us desconnecteu dels Serveis per a que els altres usuaris de l’ordinador no puguin accedir en el vostre nom des del mateix usuari/ordinador/compte.

4.5 Revelació i/o divulgació d’informació a l’administració de la UAB i a les autoritats responsables.

Els nostres administradors de sistemes poden consultar els registres d’accessos disponibles i totes les dades emmagatzemades als nostres servidors. Els administradors de sistemes poden presentar aquests registres i dades, sota sol·licitud o sospita de violació dels nostres termes d’ús. La cooperació amb les forces de l’ordre públic a l’hora de detectar, investigar i perseguir activitats il·legals, forma part de la política de la UAB. Si rebem una ordre o una citació per informació d’usuaris, podem revelar els registres sol·licitats a les autoritats de l’ordre públic, o a tercers que cerquin informació mitjançant procediments legals.

4.6 Enllaços a altres llocs (Websites)

Dintre del nostre Servei es poden fer enllaços a altres llocs no vinculats al Servei. La UAB no es fa responsable ni pel contingut, ni per la política de privacitat d’aquest llocs, i la responsabilitat és exclusiva del lloc i/o de l’autor que publica l’enllaç d’acord al que correspongui.

4.7 Protecció de dades

Podeu consultar la política de protecció de dades de la UAB fent clic aquí.

5. Modificació d’aquests termes d’ús

La UAB es reserva el dret de canviar, en qualsevol moment, a criteri propi, els termes sota els quals s’ofereixen aquests serveis. Us responsabilitzeu de repassar regularment aquests termes. El vostre ús continuat dels serveis, constitueix la vostra acceptació de tots aquests termes.

6. Demandes per drets d’autor

Si creieu que la vostra obra ha estat copiada, i és accessible en aquest Servei de forma que constitueixi una violació dels drets d’autor, o que els vostres drets de propietat intel·lectual s’han violat d’alguna altra forma com autors de l’obra, teniu tot el dret d’iniciar les accions legals que creieu oportunes sota la vostra total responsabilitat. La UAB no participarà en cap contenciós, ni es farà responsable del material publicat o copiat, quedant aquesta responsabilitat en la persona o persones que hagin fet la publicació/còpia del material, i els autors seran responsables individualment del seus actes.

7. Contacte

En cas que tingueu alguna consulta sobre els termes d’ús en general d’aquest web, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic a l’adreça institucional cas@uab.cat.