Tàndems lingüístics

Servei de Llengües (UAB)

jul. 22 2009

4. Recursos

Posted in |

Us presentem un recull de recursos útils per a una bona acollida lingüística i cultural:

 • Intercat: conjunt de recursos virtuals per a aprendre llengua i cultura catalana.
 • 80 pistes: guia de butxaca que dóna a conèixer algunes claus sobre el funcionament de la societat catalana.
 • Guia de conversa universitària: recopilació de frases i vocabulari adaptats a l’entorn universitari.
 • Argumenta : material multimèdia basat en l’aprenentatge autònom per donar suport en les competències lingüístiques i comunicatives en l’àmbit acadèmic i professional. Unitat 17, dedicada a l’acollida lingüística.
 • Web del Servei de Llengües: informació sobre tots els serveis que s’ofereixen a l’SdL, com ara formació, assessorament, recursos, proves de nivell, acollida lingüística…
 • Bloc del Servei de Llengües: informació de diverses activitats (actes, jornades…) que es duen a terme al Servei de Llengües de la UAB.
 • Unitat d’Estudiants i cultura: activitats del Programa d’acollida.
 • Lingcat: informació sobre la llengua catalana per a l’alumnat de fora de l’àrea de parla catalana.
 • Tradicions catalanes: curiositats sobre diversos aspectes de les tradicions catalanes, i des de diverses visions.
 • Veus del món: vídeos que mostren un munt d’opinions, percepcions i sentiments de persones d’arreu del món que viuen a Barcelona i que han decidit aprendre el català. La feina, la llengua, l’educació, els costums… són alguns dels temes sobre els quals han volgut parlar, i ho han fet en la seva llengua habitual i en català.
 • Catalans pel món: històries de catalans que viuen a diferents parts del món: diferents punts de vista de la realitat, des de latituds llunyanes.
 • Conversor de text a veu: eina per poder escoltar com sona una paraula o un text breu en la llengua que ens interessi.
 • Diccionari multilingüe: per cercar les correspondències d’un terme en català, castellà, francès, anglès i alemany.