Com sol·licitar un espai de comunicació

Per sol·licitar la creació d’un espai de comunicació, heu d’enviar un correu electrònic al CAS (cas@uab.cat) indicant la següent informació:

  • Nom de l’espai. Per exemple: Espai de comunicació del Grau de Química.
  • NIUs de les persones usuàries coordinadores que tindran rol “professor/a”. D’entrada hi ha suficient amb un, ja que després es podran afegir o treure d’altres.
  • Codis dels plans d’estudis del grau, facultat, doctorat… Serveixen per donar accés a l’alumnat que hi està matriculat. L’accés serà amb rol “estudiant”.
  • Opcionalment, codis de les titulacions del grau o facultat. Serveixen per donar accés al profssorat que consta com a titular a Sigma d’assignatures que pertanyen a aquests codis de titulació. L’accés serà amb rol “estudiant”.