Com crear una activitat o un recurs visible únicament per a un o varis grups d’estudiants

Creeu el/s grup/s d’estudiants seguint les instruccions: Com crear un grup d’estudiants ple.

Dins la pantalla de creació de qualsevol activitat o recurs, hi trobareu l’apartat Restriccions d’accés. Feu clic sobre el botó Afegeix una restricció.

Feu clic sobre el botó Grup.

 

Feu clic sobre el menú desplegable Grup i escolliu el grup corresponent.

Cal tenir en compte que si seleccioneu més d’un grup, haureu de seleccionar l’opció qualsevol de,

En desar els canvis, l’activitat o recurs serà visible únicament al/s grup/s seleccionat/s.