Com canviar el format de l’aula per setmanes

Feu clic sobre el menú desplegable de la rodeta (situat a la cantonada superior dreta) > Edita paràmetres.

A la secció Format de curs > Format, seleccioneu Format setmanal i deseu els canvis.