Enquestes de qualitat docent: enquesta d’Avaluació de l’Actuació Docent del professorat i enquesta d’Avaluació d’Assignatures/mòduls, del segon semestre del curs acadèmic 2020/21

Estan actives les dues enquestes de qualitat docent per als estudiants de grau i de màster universitari:

  1. enquesta per a avaluar l’actuació docent del professorat i
  2. enquesta d’avaluació d’assignatures/mòduls

 

Les dues enquestes estaran actives entre el maig i el juliol de 2021 (segons el calendari que ha establert cada centre/titulació) des de la pàgina web d’enquestes.

 

Les titulacions que ofereix la UAB estan sotmeses a un procés d’avaluació contínua per a la millora i, per tant, és necessari comptar amb un sistema que reculli les valoracions que fan els estudiants.

 

La UAB garanteix la confidencialitat de les valoracions que l’alumnat atorga al seu professorat i de les assignatures/mòduls, ja que la identificació personal de l’alumnat –necessària per tal d’assegurar que cada alumne només respon els qüestionaris que li corresponen- i les valoracions que aquests fan, no estan relacionades, i no tenen possibilitat de connexió.

 

L’opinió de l’alumnat és bàsica a l’hora de detectar els punts forts i els febles en el desenvolupament de l’oferta formativa, en el contingut de les matèries i en l’actuació docent desenvolupada pel professorat. Aquesta valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal que les titulacions responguin a les expectatives d’aprenentatge dels estudiants.

 

Consulta dels resultats d’edicions anteriors: actuació docent del professoratassignatures/mòduls

Us animem a respondre-les per tal d’identificar accions de millora!!