Com reactivar una aula moodle del curs anterior 19-20 al curs actual 20-21 traspassant el material

La reactivació amb material d’aula moodle del curs passat:

  • Inclou el mateix material (recursos).
  • Inclou els mateix codi/s i grup/s Sigma (matrícula del nou alumnat).
  • Inclou només al docent que fa la petició.
 • No inclou a la resta de professorat editor i no-editor.
 • No inclou les activitats ni d’altres elements que tinguin dades relacionades amb les persones usuàries.

 • Identifiqueu-vos al Campus Virtual (https://cv.uab.cat/).
 • Dins del bloc lateral ACCÉS DIRECTE, feu clic sobre l’enllaç Gestió d’aules moodle (20-21).
 • Imatge de l'administració del Campus Virtual per al curs 2020-21

 • Dins l’apartat Accions globals, feu clic sobre el botó central Crear nova aula.

Botó de crear nova aula

 • A l’apartat Opció 1. Reactivar una assignatura del curs anterior (19-20), trobareu llistades les assignatures que teníeu actives. Feu clic sobre el botó Activar amb materials corresponent.

Activació de l'aula amb traspàs de materials

 

 • Al següent formulari llegiu atentament el text que mostra el requadre gris. Podeu modificar el Nom de l’aula (si s’escau). De forma obligatòria haureu de seleccionar la Categoria (àrea de coneixement) de l’assignatura. Per finalitzar feu clic sobre el botó Enviar.

Creació d'aules amb o sense materials

Una vegada finalitzat el procés, heu de tenir en compte que per a que el contingut de la nova aula es visualitzi igual que a l’aula d’origen, cal que ajusteu el format definint les mateixes opcions. Per exemple ha de coincidir el format (per temes, per setmanes,…) i també amb el número d’ítems (setmanes/temes) a mostrar. Aquestes opcions són accessibles des del menú “Edita paràmetres” de la nova aula.