Com reactivar una aula moodle del curs anterior 18-19 al curs actual 19-20 sense traspassar el material

La reactivació sense material d’aula moodle del curs passat:

  • Inclou els mateix codi/s i grup/s Sigma (matrícula del nou alumnat).
  • Inclou només al/la professor/a que fa la petició.
  • No inclou a la resta de professorat editor i no-editor.

  • Identifiqueu-vos al Campus Virtual (https://cv.uab.cat/).
  • Dins del bloc lateral ACCÉS DIRECTE, feu clic sobre l’enllaç Gestió d’aules moodle (19-20).
  • imatge amb accés directe a la gestió de les aules moodle

  • Dins l’apartat Accions globals, feu clic sobre el botó central Crear nova aula.

 

  • A l’apartat Opció 1. Reactivar una assignatura del curs anterior (18-19), trobareu llistades les assignatures que teníeu actives. Feu clic sobre el botó Activar sense materials corresponent.

 

 

  • Al següent formulari llegiu atentament el text que mostra el requadre gris. Podeu modificar el Nom de l’aula (si s’escau). De forma obligatòria haureu de seleccionar la Categoria (àrea de coneixement) de l’assignatura. Per finalitzar feu clic sobre el botó Enviar.