Com es sincronitza el llistat d’estudiants d’una aula Moodle?

El llistat d’estudiants es sincronitza cada nit de forma global i automàtica, sempre i quan l’aula moodle estigui vinculada a un codi de matrícula Sigma o TCS.

Tingueu en compte que quan un estudiant es matricula, no pot accedir a l’aula moodle fins l’endemà.