Com crear una nova aula moodle que no té cap grup associat a Sigma o TCS (sense grup matriculat)

Aquesta opció permet crear una aula moodle sense grup real de matrícula d’estudiants. Un cop creada l’aula, podreu assignar/treure estudiants i assignar/treure professors/es.

L’aula es crearà buida. Posteriorment podreu publicar-hi nou material i/o traspassar-hi contingut d’una altra aula.


  • Identifiqueu-vos al Campus Virtual (https://cv.uab.cat/).
  • Dins del bloc lateral ACCÉS DIRECTE, feu clic sobre l’enllaç Gestió d’aules moodle (20-21).
  • Imatge de l'administració del Campus Virtual per al curs 2020-21

 

  • Dins l’apartat Accions globals, feu clic sobre el botó central Crear nova aula.

  • A l’apartat Opció 4. Crear nova aula sense associar-la a un grup real SIGMA, feu clic sobre el botó Activar.

 

  • Al següent formulari llegiu atentament el text que mostra el requadre gris. Introduïu el Nom de l’aula i, de forma obligatòria, haureu de seleccionar la Categoria (àrea de coneixement) corresponent. Per finalitzar feu clic sobre el botó Enviar.