Com activar de forma automàtica una nova assignatura Sigma o TCS (Tercer Cicle) com a aula Moodle

Aquesta opció només està disponible si ja consteu com a professor/a de la vostra assignatura a Sigma o a TCS (Tercer Cicle de l’Escola de Postgrau o de l’Escola de Doctorat).

L’aula es crearà buida. Posteriorment podreu publicar-hi nou material i/o traspassar-hi contingut d’una altra aula.


  • Identifiqueu-vos al Campus Virtual (https://cv.uab.cat/).
  • Dins del bloc lateral ACCÉS DIRECTE, feu clic sobre l’enllaç Gestió d’aules moodle (20-21).
  • Imatge de l'administració del Campus Virtual per al curs 2020-21

 

  • Dins l’apartat Accions globals, feu clic sobre el botó central Crear nova aula.

Botó de crear nova aula

  • A l’apartat Opció 2. Crear nova aula amb la informació de SIGMA/TCS veureu les assignatures en les que consteu com a professor/a aquest curs acadèmic. Seleccioneu la/les assignatura/es que voleu incloure dins l’aula moodle i feu clic sobre el botó Activar.

Si voleu crear cada assignatura per separat, haureu d’utilitzar aquest formulari tantes vegades com assignatures tingueu (marcant en cada cas únicament l’assignatura a donar d’alta).

 

  • Al següent formulari llegiu atentament el text que mostra el requadre gris. Podeu modificar el Nom de l’aula (si s’escau). De forma obligatòria haureu de seleccionar la Categoria (àrea de coneixement) de l’assignatura. Per finalitzar feu clic sobre el botó Enviar.