Qu猫 茅s una tasca?

Una tasca permet que els estudiants lliurin un o varis fitxers, o b茅, que escriguin un text dins d’un formulari per ser avaluat pel/per la professor/a.

Tamb茅 permet que el/la professor/a pugui fer una avaluaci贸 (amb qualificaci贸 i comentaris) sobre una activitat no realitzada dins l’aula moodle, per a que sigui visualitzat per cada estudiant.