Guia ràpida. Com crear un qüestionari tipus test limitat en el temps

Utilitzant l’activitat de qüestionari de Moodle.

 

Actualització 21/04/2020:

  • Importació de preguntes i/o qüestionaris ja existents a una altra aula (pàgina 23).
  • Aclariment respecte a la selecció de més de 20 preguntes per al qüestionari (pàgina 11).

Actualització 15/04/2020:

  • Aclariment sobre l’ús de penalització de respostes incorrectes (pàgina 5).

Actualització 02/04/2020:

  • Importació bàsica de preguntes en format AIKEN
  • Importació avançada de preguntes en format GIFT

Actualització 01/04/2020:

  • Penalització de respostes incorrectes
  • Excepcions de temporalitat per a determinats estudiants

Descarregar la guia.