Com fer un taller. Cas pràctic senzill

L’activitat Taller permet que un/a estudiant lliuri un treball i que aquest sigui avaluat per altres companys/es de l’aula. Per tal, cal que estigui ben organitzada i estructurada i que les indicacions sobre lliurament i avaluació que proporcioneu a l’alumnat siguin molt acurades.

Es tracta d’una activitat que s’organitza en fases:

  • Fase de configuració,
  • Fase de tramesa,
  • Fase d’avaluació,
  • Fase de qualificació de les notes,
  • Fase de tancament.

És una eina que pot ser molt complexa segons l’activitat que es vulgui portar a terme.

Us deixem una guia d’un cas pràctic molt senzill.

Descarregueu la guia

NOTA: degut a la complexibilitat que pot assolir aquesta activitat només donarà suport al que hi ha descrit en aquesta guia.