Nivell superior de català (C2)

preparació per a l’examen CIFALC

oct. 25 2019

4. sessions (curs semestral)

Posted in |

1a sessió:
cropped-cropped-pajarites.jpg

– Presentació de l’acció formativa i dels diferents aspectes que cal tenir en compte per tal que aquesta formació sigui satisfactòria.

– Presentació del certificat de nivell superior CIFALC (descripció, estructura, barems i model d’examen).

– Presentació de l’itinerari de gramàtica.

– Presentació de l’itinerari de producció de textos.

 

– Activitats:
1) Autoavaluació general del nivell fent l’àrea 3 (gramàtica i vocabulari) del model de prova de la CIFALC; a continuació, feu-ne la comprovació amb el model de correcció.
2) Itinerari d’aprenentatge de producció de textos (autocorrectiu).

 

2a sessió:
cropped-cropped-pajarites.jpg

– Presentació de l’itinerari de lèxic.

– Presentació de la síntesi i transformació d’un text oral, corresponent a l’àrea 2 de l’examen, en què es valoren les habilitats de comprensió oral i d’expressió escrita. Activitat conjunta, a classe, a partir d’aquest àudio.

 

– Activitats:
1) Itinerari d’aprenentatge de síntesi i transformació d’un text oral
2) Tasca de síntesi i transformació d’un text oral (àudio)

 

3a sessió:
cropped-cropped-pajarites.jpg

– Presentació dels textos argumentatius (característiques i estructura), corresponents a l’àrea 1 de l’examen, en què es valoren les habilitats de comprensió escrita i d’expressió escrita, a partir de les recomanacions i l’activitat conjunta de la proposta didàctica).

 

– Activitats:
1) Itinerari d’aprenentatge dels textos argumentatius
2) Tasca del text argumentatiu
3) Nou model d’àrea 3 (que se us enviarà pocs dies abans de la quarta sessió)

 

4a sessió:
cropped-cropped-pajarites.jpg

– Pràctica de l’àrea 3 (gramàtica i lèxic) d’un model de prova, corresponent a coneixements gramaticals i de lèxic.

– Presentació de l’expressió oral, corresponent a l’àrea 4 de l’examen, en què es valoren les habilitats de comprensió escrita i expressió oral, i que es practicarà en les dues últimes sessions (5a i 6a).

 

– Activitats:
1) Itinerari d’aprenentatge de l’expressió oral
2) Tasca de l’expressió oral (cas 1, cas 2, cas 3, cas 4, cas 5)

 

5a sessió:
cropped-cropped-pajarites.jpg

– Pràctica de l’expressió oral (primera part), corresponent a l’àrea 4 de l’examen, en què es valoren les habilitats de comprensió lectora i d’expressió oral.

–  Presentació dels textos expositius i/o descriptius (ressenya, informe proposta i correu electrònic formal) corresponents a l’àrea 1 de l’examen, en què es valoren les habilitats de comprensió escrita i d’expressió escrita, a partir de les recomanacions de la proposta didàctica.

 

– Activitats:
1) Itinerari d’aprenentatge dels textos expositius i/o descriptius.
2) Tasca: text expositiu i/o descriptiu (escolliu entre la ressenya, l’informe proposta, i el correu electrònic formal).

 

6a sessió:
cropped-cropped-pajarites.jpg

– Pràctica de l’expressió oral (segona part).
– Tancament de la formació (repàs general de dubtes pendents).

 

 * * *